Zdravotní a sociální služby v sokolovském regionu | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Poskytujeme profesionální, kvalitní služby na vysoké odborné úrovni.

Naše klíčové hodnoty:

  • Etika
  • Profesionalita
  • Týmová práce
  • Odpovědnost
Video
Chcete se přesvědčit o našich kvalitách? Přehrajte si video.
 
Publikace
20 let Domácí péče Home Care. Nahlédněte do historie firmy.
 
 
 
 
Léčebna pro dlouhodobě nemocné - LDN

Zařízení je akreditovaná léčebna pro dlouhodobě nemocné. Pacientům poskytuje 24h lékařskou zdravotní péči včetně rehabilitace.

více informací
Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Vila Maria poskytuje sociální pobytové služby pro klienty se sníženou soběstačností.

více informací
Domácí zdravotní péče - Home Care

Domácí péčí je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení ošetřujícího lékaře v jejich vlastním sociálním prostředí.

více informací
Pečovatelské služby

Pečovatelská služba v Lokti pomáhá zajistit seniorům a občanům se zdravotním postižením základní životní potřeby v jejich domovech.

více informací
 

Co se u nás děje