Vzdělávání | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Vzdělávání zaměstnanců v rámci OP LZZ
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidkské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo:CZ.1.04/1.1.02/23.00133 OP LZZ
Částka:3 000 000 Kč
Doba realizace projektu:1. září 2009 až 31. červenec 2012

Popis projektu

Projekt představuje komplexní systém vzdělávání zaměstnanců nestátního zdravotnického zařízení v oblasti zdravotní a sociální péče po dobu 3 let. Oblast zdravotní péče klade vysoké nároky na kvalifikaci zaměstnanců. Společnost DOP-HC s.r.o. si klade za cíl patřit mezi nejlepší poskytovatel zdravotní a sociální péče v České republice a být vzorem pro ostatní. Proto je nezbytné zavádět do praxe nejen nejmodernější odborné metody a poznatky, ale též pokrokové metody vzdělávání, řízení a organizace práce. Projekt zahrnuje udržování, prohlubování a rozšiřování kvalifikace i získávání zcela nových dovedností zaměstnanců společnosti po dobu 3 let.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti DOP - HC s. r. o. nestátní zdravotnického zařízení v oblasti zdravotní a sociální péče.

Jednotlivé cíle projektu jsou definovány jako:

  1. Zvýšení úrovně odborných znalostí v oblasti zdravotní péče, sociální péče, personalistiky, účetnictví
  2. Zlepšení manažerských schopností a práce asistentek
  3. Příprava interní lektorky

Výsledky

Na počátku projektu byl vytvořen propracovaný školící a tréninkový plán, v němž je obsaženo jak manažerské vzdělávání řídících pracovníků na všech úrovních řízení, tak odborné vzdělávání pracovníků i nezdravotnického personálu. Jádro projektu tvoří kurz bazální stimulace, který umožní proškoleným zaměstnancům poskytovat služby na kvalitativně vyšší úrovni a v souladu s nejmodernějšími postupy a poznatky. Další významnou část projektu tvoří kurzy manažerských dovedností a specializované kurzy a semináře v oblasti zdravotnictví, kurzy v oblasti psychologie včetně vyškolení vlastní podnikové psycholožky a zavedené systému interního vzdělávání v oblasti psychologie. Komplexní vzdělávání bude doplněno účastí na odborných konferencích a o další vzdělávací aktivity nezbytné pro bezchybné a efektivní fungování podniku.

Realizátor projektu:

Název:DOP - HC s. r. o.
IČ:26356589
Ulice:Bergmannova 140
Město:Dolní Rychnov
PSČ:356 04

Kontaktní osoba: MSc. Magdaléna Radošová Scholzová, MBA

Kontakt: magda.scholzova@dop-hc.cz, tel.: (+420) 352 628 698, www.dop-hc.cz