Rodinný podnik | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Maria Scholzová

V roce 2004 firma Maria Scholzová změnila právní formu na společnost s ručením omezeným a spolumajiteli společnosti se stali také její čtyři děti. Jméno společnosti, DOP – HC s. r. o. tvoří název lůžkového zařízení Dům ošetřovatelské péče (DOP) a domácí zdravotní péče Home Care (HC).

 
 

Myšlenka vybudovat sociální zařízení a zajistit zde komplexní péči pro chronicky nemocné seniory a částečně uspokojit poptávku po těchto službách, vznikla již před pár lety, ovšem tehdy právní systém nedovoloval vznik a provoz soukromých zařízení. To se změnilo teprve v roce 2006 novým průlomovým zákonem o soc. službách.

Bohužel na podzim v roku 2006 zakladatelka Maria Scholzová po těžké nemoci zemřela a otevření sociálního zařízení se nedočkala. Přesto její děti myšlenku převzali za svou a projekt se jim podařilo realizovat. Díky dotaci z EU fondů, za pomoci úvěru i vlastních zdrojů se sourozencům podařilo vybudovat sociální zařízení pro seniory (Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) a nazvali jej po zakladatelce firmy Vila Maria.

Společnost DOP – HC s. r. o., Dům ošetřovatelské péče – Home Care je úspěšnou konkurenceschopnou rodinnou firmou specializovanou na oblast komplexní zdravotní a sociální péče a orientovanou na provázanost zdravotní a sociální problematiky.

Současní majitelé společnosti jsou čtyři sourozenci

Magdaléna Radošová Scholzová

Magdaléna Radošová Scholzová

Ředitelkou a jednatelkou společnosti DOP – HC s. r. o., se stala v roce 2006 Magdaléna Radošová, která se na řízení společnosti podílela od roku 2003. Magdaléna Scholzová vystudovala VŠCHT v Praze na Fakultě potravinářských technologií (ekonomické zaměření) a poté pokračovala v ekonomickém vzdělání na mezinárodní vysoké škole Nottingham Trent University. V roce 2010 úspěšně ukončila tříletý manažerský vysokoškolský program MBA na Pražské mezinárodní vysoké škole při VŠE Praha. V organizaci pracuje od roku 2002.

 

Sabina Hajná

Sabina Hajná

Sabina Hajná, se vzděláním zdravotní sestry se specializací v geriatrii, se podílí na strategickém řízení společnosti. Ve společnosti pracuje od roku 1994. Nejdříve pracovala v domácí péči jako zdravotní sestra v terénu, v Domě ošetřovatelské péče pak nastoupila na pozici staniční sestry, sociální sestry a nakonec na pozici vedoucí ošetřovatelské a sociální péče. Sabina Hajná je také prokuristkou společnosti. V současné době studuje Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Příbrami.

 

Kateřina Kutheil

Kateřina Kutheil

Kateřina Kutheil pracuje ve společnosti od roku 2007. Nejdříve na pozici referenta sociálních věcí ve Vile Maria, nyní jako vedoucí sociální pracovnice všech sociálních služeb. Vystudovala Vysokou školu Karlovy Vary se zaměřením na sociálně-právní činnost. Poté pokračovala ve studiu magisterského programu na Vysoké škole psychosociálních studií v Praze, který v roce 2015 úspěšně dokončila.

 

Adam Scholz

Adam Scholz

Adam Scholz pracuje ve společnosti od roku 1998. Z počátku zastával pozici vedoucího technického provozu, nyní je již několik let správcem počítačové sítě a zodpovídá za provoz informačních systémů. Je také prokuristou společnosti.