Služby | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Léčebna pro dlouhodobě nemocné - LDN

Zařízení je akreditovaná léčebna pro dlouhodobě nemocné. Pacientům poskytuje 24h lékařskou zdravotní péči včetně rehabilitace.

více informací o léčebně pro dlouhodobě nemocné

 
 

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Vila Maria poskytuje sociální pobytové služby pro klienty se sníženou soběstačností.

více informací o domově pro seniory a domově se zvláštním režimem

 
 

Domácí zdravotní péče - Home Care

Domácí péčí je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení ošetřujícího lékaře v jejich vlastním sociálním prostředí.

více informací o Domácí zdravozní péči - Home Care

 
 

Pečovatelské služby

Pečovatelská služba v Lokti pomáhá zajistit seniorům a občanům se zdravotním postižením základní životní potřeby v jejich domovech.

více informací o Pečovatelských službách