Domácí zdravotní péče - Home care | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Auto Home care

Domácí péče Home Care poskytuje zdravotní služby pacientům na základě doporučení ošetřujícího lékaře v jejich vlastním sociálním prostředí. Poskytujeme také paliativní a důstojnou péči umírajícím pacientům.

 
 

Cíl a rozsah péče

 • Cílem Domácí zdravotní péče - Home care je kvalitní humánní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta v rozsahu 24 hodin denně 7 dní v týdnu se zohledněním kvality, odbornosti a efektivity péče.
 • U klienta podporujeme sebepéči a sebeobsluhu, individuálnost a adresnost péče.
 • Zdravotní péče je indikována žádostí ošetřujícím lékařem (praktika či ošetřujícího lékaře z oddělení v nemocnici, odkud je pacient propuštěn do domácího prostředí), který určuje její rozsah i četnost. Pokud má tedy klient zájem o naše služby, musí mu doporučení vystavit jeho ošetřující lékař.
 • Domácí zdravotní péče může být čerpána maximálně v rozsahu 3 návštěvy nebo 3 hodiny péče denně. Návštěvy jsou pak členěné do 4 typů dle času stráveného u pacienta – 60 minut, 45 minut, 30 minut a 15 minut.
Sestra a pacientka Sestra a pacientka
 

Jaké služby nejčastěji poskytujeme

 • Péče o diabetiky, tzn. aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci, sledování stavu
 • Péče o katetry, kolostomie
 • Péče o dialyzované pacienty
 • Převazy, odběry biologického materiálu
 • Rehabilitační ošetřovatelství
 • Ošetření dekubitů a jejich prevence
 • Aplikace všech forem léčiv, včetně infuzní terapie
 • Paliativní péče o pacienty v terminálním stadiu onemocnění

Bazální stimulace

Ošetřovatelka s pacientkou

Ošetřovatelská péče a rehabilitační ošetřovatelství jsou poskytováné dle konceptu Bazální stimulace. Jedná se o komunikační, interakční a vývoj podporující koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta, u nějž podporujeme komunikační a pohybové schopnosti, které si dosud zachoval. Předpokladem je také práce s klientovou individualitou a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci jako je vnímání tělesného schématu, chuťovou, optickou či auditivní stimulaci.

 

Kde službu poskytujeme

Domácí péči poskytujeme na území bývalého okresu Sokolov, vyjma Kraslicka tzn. ve městech: Sokolov, Loket, Chodov, Horní Slavkov, Habartov, Kynšperk a v přilehlých obcích.

Ročně se v domácí péči staráme o více než 700 pacientů na sokolovsku.