Podpořte nás | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Cílem vedení Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem "Vila Maria" je příjemný a spokojený pobyt klientů a vytvoření útulného domácího prostředí.

 

Dotace

Naše snaha je však limitována přidělenými finančními prostředky z dotací MPSV ČR, rozpočtů měst a obcí. Přidělená dotace z MPSV, jež je jedním z hlavních zdrojů k financování služby, není často dostačující a nepokrývá zbývající část vynaložených provozních nákladů k zajištění sociální služby.

Daň z příjmu

Vzhledem k charakteru Domova, který je sociálně zdravotní službou ve smyslu dále citovaného zákona, se na veškeré sponzorské dary poskytnuté našemu zařízení plně vztahuje zákon o dani z přijmu v platném znění (zákon č. 586/1992 Sb.) o odečtení hodnoty daru ze základu daně dárce sponzora. Tato možnost existuje i u darů v materiální formě či u daru, který je poskytnut formou služby.

Poděkování

Vedení Domova děkuje všem, rodinám klientů i firmám, kteří se rozhodnou podpořit finančním nebo materiálním darem náš Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Vila Maria.

Veškeré dary budou účelně a hospodárně využity ve prospěch našich klientů k zajištění jejich důstojného a plnohodnotného života.

Naši sponzoři

Seznam našich sponzorů naleznete na stránce Naši sponzoři.