Poskytování sociálních služeb | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Při poskytování sociálních služeb se zaměřujeme na to, aby klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem (dále jen Domov) mohli žít hodnotný život, aby realizovali své cíle a podíleli se rozhodujícím způsobem na podobě sociální služby.

 

Klienti se mohou zůčastnit

Během dne se klienti mohou zúčastnit aktivizačních činností v rámci socioterapie – arteterapie (malování, modelování, šití apod.), muzikoterapie, kognitivní trénink paměti, vaření v kuchyňce pro klienty, čtení a povídání se socioterapeutkou.

Rehabilitace

Klientům poskytujeme rehabilitační ošetřovatelství a rehabilitaci na rotopedech a jiných pomůckách. Klienti mohou využít i masáž na profesionálním rehabilitačním křesle.

Rehabilitace Rehabilitace
 

Bazální stimulace

Ošetřovatelská péče a rehabilitační péče jsou poskytovány dle konceptu Bazální stimulace. Jedná se o komunikační, interakční a vývoj podporující koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta, u nějž podporujeme komunikační a pohybové schopnosti, které si dosud zachoval. Předpokladem je také práce s klientovou individualitou a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci jako je vnímání tělesného schématu, chuťovou, optickou či auditivní stimulaci.

Lékařští a jiní specialisté

Domov pravidelně navštěvují praktický lékař a psychiatr. Naše psycholožka potřebným klientům poskytuje psychoterapeutickou podporu. Kromě toho psycholožka pořádá vzdělávací semináře pro naše zaměstnance, zejména v oblastech přístupu ke klientům, komunikaci a stresu a účastní se výběrových řízení uchazečů o zaměstnání.

Kněz

Klienty navštěvuje také kněz, který poskytuje věřícím a nejen jim duchovní oporu.

Kulturní akce a výlety

Pro klienty pořádáme kulturní akce, výlety, oslavy narozenin a spolupracujeme také s dobrovolníky z občanského sdružení Střípky, kteří např. organizují canisterapii (terapie pomocí cvičených psů), čtení s knihovnicemi apod. a sami za klienty dochází, aby jim zpříjemnili volnou chvíli.

Hra s dětmi Bohoslužba
 

Stravování

Co se týče stravování, klienti mají 3 hlavní jídla denně a k tomu svačiny, samozřejmostí je dostatečný pitný režim a 2. večeře pro diabetiky. U klientů je brán zřetel na dietní omezení. Kromě toho mají klienti možnost objednat si u socioterapeutky některé pochutiny, oplatky a noviny.

Dům ošetřovatelské péče

V sousedství budovy se nachází zdravotnické zařízení s lůžky následné péče – Dům ošetřovatelské péče. Vzhledem k možnosti komplexního poskytování služeb, tedy sociální a zdravotní péče v Domě ošetřovatelské péče se zajištěním komplementu, s dostupností konziliárních služeb a provázaností činností stávající agentury domácí péče je pro seniory regionu vytvořeno optimální prostředí v kritických životních situacích.

Doba návštěv

Doba návštěv je časově neomezená, rodiny mohou klienty navštívit kdykoliv.