Denní režim | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

06:00 - 08:00Ranní hygiena, nácvik kontinence, převlečení klientů do domácího oblečení
08:00 - 09:00Snídaně, podávání ranní medikace
09:00 - 11:45Nácvik kontinence, sesterská a lékařská vizita, skupinové kondiční a dechové cvičení, individuální rehabilitace, individuální a skupinová aktivizační činnost, individuální psychoterapie a psychodiagnostika, procházky a posezení v zahradě (za teplého počasí), volnočasové aktivity
11:45 - 13:00Oběd a podávání medikace
13:00 - 15:00Polední klid, nácvik kontinence, individuální psychoterapie, aktivizační činnost, rehabilitace, rehabilitační ošetřovatelství
15:00 - 15:30Odpolední svačina, nácvik kontinence
15:30 - 17:00Rehabilitační ošetřovatelství, psychoterapie, aktivizační činnost, procházky a posezení v zahradě (za teplého počasí), volnočasé aktivity
17:00 - 18:00Večeře, podávání večerní medikace
18:00 - 21:00Večerní hygiena, nácvik kontinence, uložení pacientů ke spánku
21:00 - 06:00Podávání noční medikace, druhá večeře pro diabetiky, v noci je prováděna pravidelná kontrola pacientů, doprovod na WC, polohování