Naše služby | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Kromě ošetřovatelství a lékařské péče poskytujeme

Rehabilitaci, rehabilitační ošetřovatelství

Fyzioterapeuti se intenzivně věnují pacientům po zlomeninách, úrazech, cévních mozkových příhodách, operacích a při nácviku soběstačnosti. Rehabilitace probíhá ve všední dny, rehabilitační ošetřovatelství prováděné ošetřovatelským personálem probíhá každý den včetně víkendů.

Rehabilitace Rehabilitace
 

Fyzioterapeuti se zaměřují na:

 • tréninkové terapie k nácviku stability, stoje a chůze
 • posilování a protažení končetin
 • skupinové kondiční cvičení a dechová cvičení
 • zlepšení soběstačnosti, kondice a síly

Vybavení a přístroje pro rehabilitaci:

 • pohybové trenažery - motomedy, šlapadla také přímo do lůžka
 • přístroj Redcord systém na protažení a posílení svalstva
 • vertikalizační přístroj Balance Trainer
 • žebřiny
 • magnetoterapie
 • světelná terapie Biolampa
 • rehabilitační a kompenzační pomůcky

Na rehabilitaci navazuje rehabilitační ošetřovatelství. Poskytují ho zdravotní sestry a ošetřovatelský personál pod odborným dohledem fyzioterapeutů. Patří sem nácviky chůze a soběstačnosti, protahování a rehabilitační techniky konceptu Bazální stimulace, která pomáhá rozvíjet vlastní identitu člověka, umožňuje navázání komunikace se svým okolím, zlepšuje pobybové schopnosti, orientaci v prostoru a čase, a tím zlepšuje funkce organizmu.

Paliativní péči

Pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo posledním stadiu poskytujeme paliativní péči. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Paliativní péče Pokoj
 

U pacientů s paliativní péčí se zaměřujeme na:

 • poskytnutí komplexní péče zajišťující úlevu od bolesti a dalších tělesných a duševních strádání (zvracení, dušnost, krvácení, nechutenství, strach, úzkost, únava apod.)
 • zlepšení kvality života nemocného
 • psychologické a duchovní aspekty péče o nemocného a jeho blízké
 • spolupráci s rodinou

Paliativní péče je určena lidem v terminálním stádiu onemocnění, u kterých není možná léčba vedoucí k uzdravení, ale paliativní péčí je možno zmírnit důsledky nemoci.

O nemocné a jejich blízké pečují odborně vzdělaní pracovníci - lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelský personál, fyzioterapeuti, aktivizační pracovník, sociální pracovník, duchovní, psycholog a psychiatr. Podnět k zahájení paliativní péče může dát kdokoliv z ošetřujících lékařů pacienta. Při rozhodování o zahájení paliativní péče musí být vždy, když je to možné, zahrnuto také přání pacienta a rodiny.

Aktivizační činnosti

Kuželky

Během dne se pacienti mohou zúčastnit aktivizačních činností, které se odehrávají každý všední den ve skupinkách v klubovně, v zimní terase nebo venku v naší zahradě. Aktivizace probíhá také individuálně na pokojích klíentů.

 • arteterapie (malování, modelování, šití, pletení, háčkování, výtvarné tvoření)
 • muzikoterapie (poslech hudby a společné zpívání a hraní na jednoduchých hracích nástrojích)
 • kognitivní trénink paměti (hádanky, hlavolamy, kvízy, doplňovačky, křížovky...)
 • vaření v kuchyňce (pečení koláčů, buchet, cukroví nebo také smažení bramboráků, houbových řízků, dle chuti a libosti)
 • předčítání, povídání s aktivizační pracovnicí
 • reminiscenční terapie (práce se vzpomínkami, s životopisem klienta, orientujeme se na to, jaké měl klient koníčky a rituály)
 • pet terapie s králíčky a morčetem
 • společné posezení v zahradě, sázení a pěstování rostlin
 • venkovní hry jako je petanque, ruské kuželky
 • cvičení na venkovních posilovacích a protahovacích strojích pro seniory
 • výlety (např. statek Bernard, náměstí Sokolova, aj.), návštěva divadla, restaurace, cukrárny
Socioterapie Socioterapie
 

Kulturní a společenské akce

Pro klienty pořádáme kulturní akce, výlety, oslavy narozenin. Mezi nejoblíběnější kulturní akce patří hudení vystoupení, vystoupení dětí, divadlo a besedy. Každý měsíc připravujeme kulturní a společenský program, který zveřejňujeme také na našem facebooku. Pravidelně dvakrát do měsíce k nám přichází kněz sloužit bohoslužby. Za hezkého počasí se bohošlužby odehrávají v zahradním altánu. Kněz navštěvuje také pacienty, kteří jsou upoutáni k lůžku a nemohou se bohoslužeb zúčastnit. Při některých kulturních akcích spolupracujeme s dobrovolníky z občanského sdružení Střípky, kteří např. organizují canisterapii (terapie pomocí cvičených psů), čtení s knihovnicemi apod. Dobrovolníci také za klienty dochází, aby jim zpříjemnili volnou chvíli.

Snoezelen

Snoezelen

Další místností sloužící pro pacienty je relaxační, terapeutická multismyslová místnost s názvem snoezelen. Je tu pro pacienty vytvořeno specifické prostředí, jehož účelem je relaxace v atmosféře bezpečí a důvěry. Pacienti se mohou ve vodním lůžku uvolnit při příjemné hudbě, nahrávkách zvuků z přírody a hře světel. Rehabilitační pracovnice pacientům poskytuje rehabilitační techniky z konceptu bazální stimulace. Snoezelen je přínosný především pacientům s Alzheimerovou chorobou nebo s jiným typem stařecké demence. Před vstupem do Snoezelenu je v místnosti pacientům, ale i zaměstnancům k dispozici profesionální masážní křeslo. Lůžko na masáže tu slouží pacientům.

 

Dále našim pacientům zajišťujeme

 • Ošetřovatelská péče, rehabilitační péče a logopedie jsou poskytovány dle konceptu Bazální stimulace. Jedná se o komunikační, interakční a vývoj podporující koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta, u nějž podporujeme komunikační a pohybové schopnosti, které si dosud zachoval. Předpokladem je také práce s klientovou individualitou a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci jako je vnímání tělesného schématu, chuťovou, optickou či auditivní stimulaci.
Kněz
 • Za pacienty pravidelně dochází kněz z Římskokatolické církve, který v léčebně slouží bohoslužby, mše svaté a poskytuje duchovní péči také pacientům upoutaným na lůžko.
 • Zajišťujeme služby kadeřnice, pedikérky, atd.
 • Vzhledem k dlouhodobějším hospitalizacím je naší snahou, co nejvíce přiblížit život pacientů domácímu prostředí (rozlišení dne a noci oblečením, na každém pokoji televize, pořádání společenských a kulturních akcí a účast příbuzných na nich, možnost rodinných oslav narozenin, výlety s pacienty ve speciálně upraveném autě).
Kulturní akce Kulturní akce
 
 • Návštěvní hodiny jsou u nás neomezené.
 • Pacientům nabízíme některé sociální služby – pomoc při vyřizování úředních a finančních záležitostí pacienta, vedení účtu pacienta, zajištění stálých poplatků týkajících se domácnosti klienta, možnost zprostředkování opatrovnictví.
 • Velmi přínosná je spolupráce s dobrovolníky z občanského sdružení Střípky a dalšími, kteří pomáhají s organizací některých kulturních akcí a dochází za pacienty popovídat si, projít se, posedět na zahradě, apod.