Naši pacienti | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Pacienti jsou přijímáni ze zdravotní indikace. Tam, kde zdravotní důvod zanikne, je pacient propuštěn domů anebo do některého ze sociálních zařízení. Během hospitalizace nabízíme pacientům možnost sjednání žádosti do domova pro seniory, domu s pečovatelskou službou nebo do jiného sociálního zařízení.

 
Canisterapie Posezení na zahradě