Pečovatelské služby | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná dle § 40 zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Klientka a ošetřovatelky

Poslání pečovatelské služby

Firma DOP – HC s.r.o. se zavazuje umožnit svým klientům - seniorům města Lokte a okolí - maximální kvalitu života poskytováním pečovatelských služeb v domě s pečovatelskou službou a v domácím prostředí klientů. Služby jsou cíleně zaměřené na pomoc při zvládnutí běžných životních potřeb, o které se klient vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu již nemůže sám starat a jsou vykonávány kvalitním a motivovaným personálem, který jedná vždy v zájmu klienta a aktivně rozvíjí spolupráci s jeho rodinou.

 

Cíle pečovatelské služby

  • podporovat a zachovávat stávající soběstačnost klienta v jeho přirozeném prostředí
  • uspokojovat individuální potřeby klienta, aby mohl, co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí
  • pomoci klientům žít tak nezávisle a plně, jak jim to jejich zdravotní stav dovoluje
  • poskytovat služby dle standardů kvality sociálních služeb
  • pomoci klientům zachovat si kontakt se společenským prostředím – kontakt s okolím, příbuznými, rodinou a známými
  • umožnit klientům využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí
  • respektovat etické principy pečovatelské služby, jako je právo na důstojnou péči, právo na svá vlastní rozhodnutí a svobodnou volbu