Standardy kvality | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Naše organizace má více než 15 let zkušeností v oblasti poskytování péče o seniory. Provozujeme domácí zdravotní péči na sokolovsku, léčebnu pro dlouhodobě nemocné pacienty – Dům ošetřovatelské péče a Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem - Vila Maria v Dolním Rychnově. Se standardy kvality jsme začali pracovat již před několika lety. Naše léčebna – Dům ošetřovatelské péče - jako první samostatná LDN v ČR získala akreditaci - prestižní národní certifikát kvality od Spojené akreditační komise ČR.

 

Pečovatelskou službu poskytujeme dle standardů kvality v souladu s principy Evropského sociálního modelu a velký důraz klademe na oblast ochrany práv našich klientů.

Průzkum spokojenosti klientů

Součástí systému kvality je průzkum spokojenosti klientů se službami, který je každoročně vyhodnocován. Výsledky slouží vedení společnosti jako důležitá informace o kvalitě poskytovaných služeb a jsou využity pro jejich zlepšení. Klient má právo podat stížnost na poskytované služby. Stížnosti jsou pro vedení společnosti zejména důležitým poselstvím a zdrojem informací o nespokojenosti se službami a způsobu, jak lépe potřeby klientů uspokojit.