Systém úhrady | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Úhrada za poskytnuté úkony pečovatelské služby se provádí v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Poskytnutí oběda52 Kč
Dovážka oběda17 Kč
Donáška velkého nákupu90 Kč
Praní, žehlední a drobné opravy prádla - 1 kg50 Kč
Poskytování dalších úkonů pečovatelské služby / 1 hodinu75 Kč
Poskytování fakultativních služeb / 1 hodinu100 Kč
Poskytování fakultativních služeb – odvoz vozem poskytovatele / 1 km5 Kč