Bohoslužeb v léčebně si farář váží | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

09. ledna, 2015 - Do Domu ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově přichází pravidelně k bohoslužbám katolický farář. Pater Petr Bauchner ze Sokolova sem chodí už téměř pět let, od té doby, co na sokolovskou farnost přišel z Chebu.

 

První letošní bohoslužba v rychnovské léčebně byla tříkrálová. Právě na poselství legendárních tří králů se soustředilo i kázání. „Tři králové se při svém putování za opravdovým králem řídili srdcem, nikoliv vnějším poznáním,“ řekl kněz. Jak vysvětlil, vyvoleného mohli přece hledat v přepychu paláců, ale oni se nechali vést svým srdcem, které je zavedlo do nuzného prostředí, do chléva, kde se spasitel narodil. Takovou orientaci dal kazatel za příklad i pro dnešek. Bohoslužeb pro seniory v léčebně si farář Bauchner váží. Líbí se mu bezprostřední prostředí, které si na nic nehraje. „Víc mi vyhovuje lidská rovina bohoslužby, než přemíra rituálnosti,“ vysvětlil kněz. Oproti předchozímu působišti má Sokolov za prostředí sociálně intenzivnější. „Mám kontakt s potřebnými. Nikdy předtím jsem se do terénní práce duchovního tak nedostal, jako tady,“ řekl farář. Ve své pastoraci se zabývá hlavně lidmi s mentálním postižením, které navštěvuje v jejich domovech.

 
  • Bohoslužeb v léčebně si farář váží

Zpět na výpis článků