Historie | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Vše začalo domácí péčí…

Začátky DOP-HC s.r.o. v roce 1993 - Maria Scholzová Zakladatelka firmy, Maria Scholzová, profesí zdravotní sestra, začala provozovat domácí zdravotní péči v roce 1993. Pacienty objížděla po jejich domácnostech nejprve sama se starou škodovkou. V té době měla 3 pacienty. O rok později se již o zhruba 300 klientů staral tým šesti sester a firma se již dále rozrůstala. Během krátké doby se domácí péče rozrostla na největší službu svého druhu v kraji. Od roku 1995 navštěvuje každoročně více než 600 klientů dvanáct zdravotních sester.

 

Jak vzniklo lůžkové zařízení Dům ošetřovatelské péče

V regionu však stále chybělo zdravotnické zařízení, kde by dlouhodobě a chronicky nemocní, lidé po úrazech a lidé se zdravotním postižením měli zajištěnou zdravotní ošetřovatelskou péči 24 hodin denně a cítili se přitom jako v prostředí s domácí atmosférou. Ve druhé polovině 90. let začala Maria Scholzová realizovat svou vizi, svůj sen a to sice léčebnu pro chronicky nemocné pacienty.

Vybudovat takové zařízení z bývalé Základní Školy v Dolním Rychnově, nebylo snadné. Úvěr od banky byl tenkrát pro podnikatelský záměr ve zdravotnictví nemyslitelný. Jednoduše nikdo nevěřil, že by léčebna mohla v budoucnu prosperovat. Maria Scholzová se obrátila s žádostí o finanční podporu na starosty okolních měst a obcí. Ti tenkrát Marii Scholzové vypomohli finanční půjčkou někteří také darem. Nakonec se podnikatelský záměr podařilo zrealizovat.

Původní budova před rekonstrukcí Původní budova před rekonstrukcí
 

Zahájení provozu se však odehrálo za dramatických okolností. Tehdy vedl ministr zdravotnictví spor s vedením VZP. Zahájení provozu domu se stále oddalovalo a čekalo se na Smlouvu od pojišťovny, v té době si již projekt vyžádal několikamilionovou investici. Po zažehnání krize bylo lůžkové zařízení Dům ošetřovatelské péče otevřeno. Hned 1. den bylo na lůžka přijato 46 pacientů, do 5. dne byla místa obsazena. Slavnostní otevření proběhlo dne 1. 10. 1998. Dům ošetřovatelské péče má k dispozici celkem 83 lůžek.

V roce 2003 Maria Scholzová začala poskytovat pečovatelské služby pro Město Loket. V současné době zajišťují pečovatelské služby dvě pracovnice, a to jednak v Domě s pečovatelskou službou a jednak v terénu v domácnostech klientů.