Národní akreditace kvality | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

V závěru roku 2007 Dům ošetřovatelské péče jako první léčebna pro dlouhodobě nemocné v republice, získal národní akreditaci kvality od Spojené akreditační komise ČR (SAK ČR). Přípravy k akreditaci nám trvaly přibližně dva roky.

 
Akreditováno SAK

Díky akreditaci se nám podařilo standardizovat pracovní a ošetřovatelské procesy, a tím snížit rizikové faktory, které by mohly ohrozit bezpečí pacientů a kvalitu péče. Dosáhli jsme měřitelnosti kvality péče monitoringem a následným vyhodnocením procesů a indikátorů kvality jako jsou počty pádů, dekubitů, mimořádných událostí, stížností, nozokomiálních nákaz apod.

Vybudovali jsme organizační strukturu, v níž existuje osobní odpovědnost za kvalitu a efektivitu práce, vytvořili jsme prostředí pro pacienty, které je přátelské a zároveň respektuje důstojnost člověka a jeho soukromí.