Standardy kvality | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Naše organizace má více než 15 let zkušeností v oblasti poskytování péče o seniory. Provozujeme domácí zdravotní péči a léčebnu pro dlouhodobě nemocné pacienty – Dům ošetřovatelské péče. Se standardy kvality jsme začali pracovat již před několika lety. Naše léčebna – Dům ošetřovatelské péče - jako první samostatná LDN v ČR získala akreditaci - prestižní národní certifikát kvality od Spojené akreditační komise ČR.

 

Standardy a pravidelné audity

V domácí péči vytváříme ošetřovatelské standardy kvality a standardy kvality zaměřené na přístup a chování všeobecných sester k pacientům. K ověřování správných postupů a znalostí všeobecných sester směrem k pacientům a k výkonu své práce slouží pravidelné audity.

Spokojenost pacientů se službami

Součástí systému kvality je průzkum spokojenosti pacientů se službami, který je každoročně vyhodnocován. Výsledky slouží vedení společnosti jako důležitá informace o kvalitě poskytovaných služeb a jsou využity pro jejich zlepšení. Pacient má právo podat stížnost na poskytované služby. Stížnosti jsou pro vedení společnosti zejména důležitým poselstvím a zdrojem informací o nespokojenosti se službami a způsobu, jak lépe potřeby pacientů uspokojit.