Tým všeobecných zdravotních sester | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Odbornou zdravotní ošetřovatelskou péči poskytují registrované všeobecné sestry s odbornou kvalifikací. Personál domácí zdravotní péče jedná vždy v zájmu pacienta a aktivně rozvíjí spolupráci s jeho rodinou.

 
Tým všeobecných zdravotních sester

Realizace ošetřovatelské péče vyžaduje pravidelnou a kvalitní výměnu informací o pacientech, která se provádí formou krátkých porad celého týmu všeobecných sester a vrchní sestry. Vrchní sestra ve spolupráci s týmem vytváří ošetřovatelské standardy kvality, podle kterých se sestry při své práci řídí a v souladu s nimi poskytují pacientům ošetřovatelskou péči.

 

Tým pracovníků v přímé péči se pravidelně schází s psycholožkou a pod supervizí řeší zátěžové situace na pracovišti, přístup ke klientům, problémy v kolektivu apod.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Velký důraz klademe na systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Kromě zákonem povinných školení a odborných seminářů zaměřených na poskytování zdravotní péče, pořádáme pro naše pracovníky semináře v oblastech přístupu pacientům, komunikace s pacientem a jeho blízkými, v oblasti stresu a syndromu vyhoření.

Výběrové řízení zaměstnanců

Zaměstnance přijímáme na základě výběrového řízení, které spočívá ve standardizovaném přijímacím pohovoru s vedoucími pracovníky a poté v psychologických testech uchazeče. Po přijetí je nový zaměstnanec svěřen do rukou patrona, kolegy, který jej provází částí adaptačního období. Součástí systému kvality je také každoroční sledování spokojenosti zaměstnanců.