Systém úhrady | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Dle vyhlášky č. 340/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění klient Domova pro seniory či Domova se zvláštním režimem hradí:

 1. ze svého příjmu úhradu za ubytování a stravu:
  1. ze svého příjmu úhradu za ubytování a stravu:
   1. úhrada za ubytování v částce: 195,- Kč / denně
   2. úhrada za celodenní stravu: 150,- Kč / denně
  2. úhrada za ubytování a stravu celkem:
   1. za 28 dní: 9660,- Kč
   2. za 29 dní: 10005,- Kč
   3. za 30 dní: 10350,- Kč
   4. za 31 dní: 10695,- Kč

   V případě, že Klient nemá dostatečný příjem na úhradu ubytování a stravy, jednáme s rodinou individuálně o doplatku.

 2. z přiznaného příspěvku na péči hradí sociální péči

Výše příjmu od klientů za poskytnuté služby je však na pokrytí celkových nákladů nepostačující a proto je zbývající část hrazena z dotací MPSV ČR a dotací z rozpočtů Měst, Obcí a sponzoringu. Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.