Jaké služby poskytujeme | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Při poskytování sociální služby se zaměřujeme na to, aby klienti pečovatelské služby mohli žít hodnotný život, aby realizovali své cíle a podíleli se rozhodujícím způsobem na podobě sociální služby.

 

Rozsah poskytování pečovatelské služby

Klientům poskytujeme v souladu se zákonem o sociálních službách (§ 40 zákona č. 108/2006 v pozdějších zněních) následující pečovatelské služby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče za vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • dovoz nebo donáška jídla
  • pomoc při přípravě jídla a pití
  • příprava a podání jídla a pití
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • běžný úklid a údržba domácnosti
  • údržba domácích spotřebičů
  • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
  • donáška vody
  • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
  • běžné nákupy a pochůzky
  • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
  • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poskytované fakultativní služby

Přeprava nebo doprovod (služba doprovodu je fakultativní jen v případě, že je klient sám schopen bez doprovodu tyto záležitosti si zajistit) klienta k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby k vyřizování záležitostí atd. a doprovod zpět nebo přeprava zpět a to osobním vozem provozovaným Poskytovatelem. Doprovod na zájmové a volnočasové aktivity – např. procházky přírodou a doprovod zpět, předčítání literatury, tisku klientům.

Provázanost s domácí péčí

Pečovatelská služba je provázaná s domácí zdravotní péčí, kterou společnost DOP - HC rovněž poskytuje.

Zapůjčení pomůcek

Zapůjčíme Vám pomůcky domů. V případě potřeby, Vám pomůcky dovezeme.

 • elektricky polohovatelná postel
 • antidekubitní matrace
 • WC toaletní křeslo
 • chodítka
 • další kompenzační a rehabilitační pomůcky