Naši klienti | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Cílovou skupinou klientů jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Cílová skupina

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Senioři

Věková struktura

 • Dospělí (27-64 let)
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

V případě potřeby jsme také schopni poskytnout pečovatelskou službu cílové skupině:

 • Rodiny s dětmi,
 • a dále osobám s dočasně sníženou soběstačností.

Popis cílové skupiny

Společnost DOP – HC poskytuje terénní pečovatelské služby osobám se sníženou sebepéčí a soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kteří potřebují pomoc při zabezpečení svých životních potřeb. Služba je poskytována občanům Města Loket a okolí (Staré Sedlo, Nadlesí, Dvory, Údolí).

Klientka a ošetřovatelky Klient a ošetřovatelky
 
 • Maximální roční kapacita služby: 50 klientů
 • Forma poskytované služby: terénní

Lidé, kteří mají zájem o pečovatelskou službu se mohou obrátit přímo na naši společnost. Město Loket přispívá našim klientům na úhradu pečovatelských služeb, a to formou dotace poskytovateli služeb.

Místo a čas poskytování služby

Společnost DOP - HC zajišťuje pečovatelské služby v domácnostech klientů v Domě s pečovatelskou službou a v domácnostech klientů mimo Dům s pečovatelskou službou každý všední den od 6:30 – 15:00 v Lokti a okolí (Staré Sedlo, Nadlesí, Dvory, Údolí). V případě potřeby bychom však byli schopni službu poskytnout i mimo stanovenou dobu v odpoledních hodinách. V sobotu, v neděli a ve státních svátcích se pečovatelská služba neposkytuje.

Do cílové skupiny nespadá klient

 • klient, který nesplňuje podmínku danou zákonem č. 108/2006 Sb. § 40 v platném znění podmiňující poskytování pečovatelské služby sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
 • klient se změnou zdravotního stavu, vyžadujícího trvalé odborné ošetřování zdravotním personálem nebo ošetření a obsluhu jinou osobou po dobu 24 hodin denně

Důvody pro odmítnutí zavedení pečovatelské služby

Poskytnutí pečovatelské služby může být odmítnuto na základě § 91 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách z následujících důvodů:

 • zájemce o službu spadá do negativní cílové skupiny
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované sociální služby
 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
 • zájemce o službu nežije na území města Loket a okolí (Údolí, Staré Sedlo, Nadlesí, Dvory)