Principy poskytovaných služeb | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov

Pečovatelské služby, které poskytujeme jsou stavěny na principu

  • dodržování práv a svobod člověka, zejména práva na soukromí, důstojnost, právo si stěžovat, právo volby, právo na svobodný pohyb, nezávislost, právo na poskytování služby bezpečné a odborné;
  • úcty a respektu k člověku;
  • podpory samostatnosti a nezávislosti;
  • přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám klientů;
  • vzájemné tolerance a důvěry;
  • schopnosti pružně reagovat na změny a nové poznatky;
  • otevřenosti poskytovaných služeb vůči klientovi – klient má možnost nahlížet bez omezení do osobních spisů, hodnocení kvality poskytovaných služeb apod.;
  • profesionality, osobní odpovědnosti pracovníků a týmové práce.