S námi není nikdo sám

Poskytujeme kvalitní zdravotní a sociální služby chronicky nemocným lidem v léčebně, v domově pro seniory, domově se zvláštním režimem, v domácí péči na sokolovsku a v pečovatelské službě v Lokti, Novém Sedle a okolí.

Naše služby

Léčebna pro dlouhodobě nemocné

Zařízení poskytuje 24h lékařskou zdravotní péči a rehabilitaci pacientům po operacích nebo úrazech, chronicky nemocným seniorům, zdravotně postiženým.

Domácí zdravotní péče Srdíčko

Domácí zdravotní péče poskytuje zdravotní služby pacientům v jejich domácím prostředí formou návštěv zdravotních sester.

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Domov nabízí trvalé pobytové služby klientům, kteří nejsou schopni samostatně pobývat doma a potřebují soustavnou péči a dohled.

Pečovatelské služby v Lokti a Novém Sedle

Pečovatelské služby poskytují klientům pomoc při péči o vlastní osobu (osobní hygiena) a pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy), doprovod k lékaři vycházky, dovážku obědů.

Proč si vybrat nás?

Odborná lékařská péče, zdravotní péče, rehabilitace, paliativní péče a sociální služby jsou orientovány na zajištění kvality péče, bezpečí pacientů/klientů a důstojné zacházení.

SAK
Tým

Vytváříme prostředí, které je zaměřeno na pacienta/klienta a v němž personál aktivně naslouchá a pečuje o jeho potřeby.

Pracovní příležitosti

Všeobecná/praktická sestra

Hledáme sestřičku! Přijmeme praktickou nebo všeobecnou sestru do směnného provozu na lůžka následné péče - zdravotnické zařízení s národní akreditací kvality od SAK ČR.


Staňte se dobrovolníkem

Můžete pomáhat v domově pro seniory nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné v Dolním Rychnově. Stačí hodina týdně, kterou věnujete smysluplné činnosti. Přijďte mezi nás. Pomáhat seniorům je fajn!

Kontaktujte nás
Staňte se dobrovolníkem
Náš časopis

Náš časopis

Každý měsíc pro vás vydáváme časopis.

Prohlédnout časopis

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje