Léčebna pro dlouhodobě nemocné LDN

Léčebna pro dlouhodobě nemocné, Dům ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově u Sokolova poskytuje 24h lékařskou zdravotní péči a rehabilitaci chronicky nemocným seniorům, zdravotně postiženým, pacientům po operacích nebo úrazech. Poskytujeme také paliativní a důstojnou péči umírajícím pacientům.

Podívejte se na naše prezentační video

Přehrát video

Komu je služba určená?

V Domě ošetřovatelské péče poskytujeme následnou léčebnou, ošetřovatelskou, rehabilitační a paliativní péči pacientům s chronickým onemocněním, kteří vyžadují dlouhodobou hospitalizaci nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení. Délka hospitalizace pacienta v našem zařízení je různá a odvíjí se od zdravotního stavu pacienta, který hodnotí ošetřující lékař.

Pacientům v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob poskytujeme paliativní péči. Cílem paliativní péče je zachovat pacientovi co nejvyšší možnou míru kvality života, zmírnit bolest a umožnit, aby mu mohli být v posledních chvílích nablízku jeho příbuzní a přátelé, kteří mají oporu v zaměstnancích našeho zařízení.

Snažíme se dosáhnout zlepšení zdravotního stavu pacienta, jeho fyzické i psychické kondice, zlepšit soběstačnost a kvalitu života.

Poskytované služby

Kromě lékařské péče a ošetřovatelské péče poskytujeme pacientům rehabilitaci a aktivizační činnosti. Zajištujeme také paliativní péči o nevyléčitelně nemocné pacienty v posledním stadiu onemocnění.

Rehabilitace, rehabilitační ošetřovatelství

Našim pacientům se denně věnuje tým fyzioterapeutů. Rehabilitace probíhá ve všední dny, rehabilitační ošetřovatelství prováděné ošetřovatelským personálem probíhá každý den včetně víkendů.

Fyzioterapeuti se zaměřují na:
 • tréninkové terapie k nácviku stability, stoje a chůze
 • posilování a protažení končetin
 • skupinové kondiční cvičení a dechová cvičení
 • zlepšení soběstačnosti, kondice a síly
Vybavení a přístroje pro rehabilitaci:
 • pohybové trenažery - motomedy, šlapadla také přímo do lůžka
 • přístroj Redcord systém na protažení a posílení svalstva
 • vertikalizační přístroj Balance Trainer
 • žebřiny
 • magnetoterapie
 • světelná terapie Biolampa
 • rehabilitační a kompenzační pomůcky

Na rehabilitaci navazuje rehabilitační ošetřovatelství, které poskytují všeobecné sestry a ošetřovatelský personál. Zahrnuje nácviky chůze a soběstačnosti, protahování a rehabilitační techniky konceptu Bazální stimulace.

Bazální stimulace pomáhá rozvíjet vlastní identitu člověka, umožňuje navázání komunikace se svým okolím, zlepšuje pohybové schopnosti, orientaci v prostoru a čase, a tím zlepšuje funkce organismu.

Aktivizační činnosti

Během dne se pacienti mohou zúčastnit aktivizačních činností, které se odehrávají každý všední den v klubovně, v zimní terase nebo venku v naší zahradě. Aktivizace probíhá také individuálně na pokojích klientů.

 • arteterapie (malování, modelování, šití, pletení, háčkování, výtvarné tvoření)
 • muzikoterapie (poslech hudby a společné zpívání a hraní na jednoduchých hracích nástrojích)
 • kognitivní trénink paměti (hádanky, hlavolamy, kvízy, doplňovačky, křížovky...)
 • vaření v kuchyňce (pečení koláčů, cukroví, smažení řízků, hub a vaření jídel dle přání klientů)
 • reminiscenční terapie (práce se vzpomínkami, s životopisem klienta, orientujeme se na to, jaké měl klient koníčky a rituály)
 • předčítání z knih
 • pet-terapie s králíčky a morčetem
 • společné posezení v zahradě, sázení a pěstování rostlin
 • venkovní hry jako je petanque, ruské kuželky
 • cvičení na venkovních posilovacích a protahovacích strojích pro seniory

Terapie ve Snoezelenu

Sneoezelen je relaxační, terapeutická multismyslová místnost, kde je pro pacienty vytvořeno specifické prostředí, jehož účelem je relaxace v atmosféře bezpečí a důvěry. Pacienti se mohou ve vodním lůžku uvolnit při příjemné hudbě, nahrávkách zvuků z přírody a hře světel. Snoezelen je přínosný především pacientům s Alzheimerovou chorobou nebo s jiným typem stařecké demence. Terapeutka ve snoezelenu pacientům poskytuje rehabilitační techniky z konceptu bazální stimulace a využívá aromaterapie.

Přenosný snoezelen u lůžka

Pro pacienty s omezenou pohyblivostí či pro pacienty v paliativní péči využíváme "mobilní" snoezelen.

Jedná se o použití metod a pomůcek, jimiž se snažíme vytvořit atmosféru „snoezelen prostředí“ u lůžka pacienta. Používáme k tomu hru světel pomocí optických vláken, muzikoterapii, aromaterapii a jako podpůrnou metodu užíváme koncept Bazální stimulace. To jest různé rehabilitační techniky směrující ke zlepšení komunikace s pacientem, odstranění napětí a nepohody. Pacient se uvolní a pociťuje nový prožitek.
Snoezelen terapie u lůžka zklidňuje, nebo probouzí zájem, vzpomínky, organizuje osobnost člověka, pomáhá odstranit úzkost a strach a nabízí bezpečné prostředí.

Paliativní péče

Pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo posledním stadiu poskytujeme paliativní péči. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

U pacientů s paliativní péčí se zaměřujeme na:
 • poskytnutí komplexní péče zajišťující úlevu od bolesti a dalších tělesných a duševních strádání (zvracení, dušnost, krvácení, nechutenství, strach, úzkost, únava apod.)
 • zlepšení kvality života nemocného
 • psychologické a duchovní aspekty péče o nemocného a jeho blízké
 • spolupráci s rodinou
 • lidskou a důstojnou péči o umírajícího pacienta
 • zajištění soukromí pro pacienta a jeho blízké

Pro pacienty v paliativní péči máme k dispozici jednolůžkové komfortní pokoje, popř. dvoulůžkové pokoje se zajištěním soukromí zástěnami. Rodině pacienta nabízíme možnost ubytování v komfortních rodinných pokojích s vlastním sociálním zázemím a s nabídkou denních jídel z naší kuchyně.

O nemocné a jejich blízké pečují odborně vzdělaní pracovníci - lékaři, odborný lékař se specializací palitivní medicíny, všeobecné sestry, ošetřovatelský personál, fyzioterapeuti, aktivizační pracovník, sociální pracovník, kaplan, psycholog a psychiatr. Podnět k zahájení paliativní péče může dát kdokoliv z ošetřujících lékařů pacienta. Při rozhodování o zahájení paliativní péče musí být vždy, když je to možné, zahrnuto také přání pacienta a rodiny.

Kulturní a společenské akce

Pro klienty pořádáme kulturní akce, výlety, oslavy narozenin, hudební vystoupení, vystoupení dětí, divadlo a besedy. Každý měsíc připravujeme kulturní a společenský program.

Dále nabízíme:

Pacientům nabízíme sociální poradenství – pomoc při vyřizování úředních a finančních záležitostí pacienta, vedení účtu pacienta, zajištění stálých poplatků týkajících se domácnosti klienta, možnost zprostředkování opatrovnictví.

Spolupracujeme s dobrovolníky, kteří pomáhají s organizací některých kulturních akcí a dochází za pacienty popovídat si, projít se, posedět na zahradě, apod. Zajišťujeme služby kadeřnice, pedikérky, atd.


Jak vypadá prostředí a vybavení léčebny?

Budova zdravotnického zařízení má čtyři nadzemní podlaží, ve třech podlažích jsou oddělené stanice se svojí sesternou a v posledním podlaží jsou kanceláře. Léčebna disponuje 39 pokoji (1 - 3 lůžkovými) pro 82 pacientů.

Vybavení pokojů

Pokoje jsou vybaveny dřevěným nábytkem, signalizačním zařízením pro komunikaci s ošetřujícím personálem. Každý pacient má k dispozici polohovatelné lůžko, noční stolek, skříňku na prádlo. Na každém pokoji je plazmová televize. Jednotlivá lůžka jsou od sebe oddělena závěsy tak, aby měl pacient zajištěno dostatečné soukromí. Pacienti si mohou přinést z domova obrázky či fotografie k vyzdobení pokoje.

Koupelna s toaletou a sprchou je většinou k dispozici pro každý pokoj, některé pokoje koupelnu sdílí.  Kromě toho jsou pacientům k dispozici dvě moderní velké koupelny s hydraulickým sprchovacím lůžkem a speciální vířivou vanou s perličkou pro relaxační koupel.

Jídelna, zimní zahrada a další

Pacienti mohou využívat prostornou jídelnu, zimní zahradu s terasou, místnost pro aktivizaci, kde se denně s pacienty odehrávají aktivizační činnosti. Prosklený prostor zimní zahrady obzvláště v zimním období nahrazuje dojem z pobytu v přírodě a je také vyhledávanou návštěvní místností. Na zimní zahradu navazuje také venkovní terasa.

Návštěvám našich pacientů jsou k dispozici dvě kuchyňky pro přípravu malého občerstvení (káva, čaj jsou k dispozici zdarma), případně pro uložení potravin do lednice. Kuchyňky jsou umístěné v přístavbě naší léčebny - prosíme, informujte se u našeho personálu.

Rehabilitační tělocvična

Důležitou částí léčebny je rehabilitační tělocvična. Je vybavena:

 • cvičebními pomůckami,
 • polohovatelnými lehátky,
 • žebřinami a velkým zrcadlem pro sledování pohybu rehabilitačního cvičení,
 • závěsným přístrojem Redcord, na kterém pacienti posilují ochablé svaly, protahují zkrácené svaly. Přístroj také pomáhá po operacích páteře a při poúrazových stavech.

Zabezpečení pacientů

Pro ochranu pohybu dezorientovaných pacientů je vchod v Domě ošetřovatelské péče vybaven systémem Senior Basic, který automaticky hlásí personálu pohyb rizikového pacienta poblíž nebezpečného prostoru.

Takovým způsobem je možné předejít situacím, kdy např. dezorientovaný pacient opustí zdravotnické zařízení bez vědomí personálu a je ohrožen na zdraví a životě.

Zahrada s altánem

Okrasná zahrada se zajímavou botanickou hodnotou, fontánou a posezením je pro pacienty příjemným zpestřením obzvláště v letních měsících. Svou přírodně-rekreační podstatou přispívá i k léčbě. V zahradě se za hezkého počasí konají aktivizační činnosti, bohoslužby nebo cvičení. Pacienti zde mohou cvičit na venkovních strojích, hrát ruské kuželky nebo petanque.

Zahradní altán se zvonem slouží k odpočinkovému posezení uprostřed zahrady. Má k dispozici pódium pro hudební či divadelní vystoupení, bohoslužby. Pro příbuzné pacientů a další jejich návštěvy se v teplých měsících zahrada stává příjemnou kulisou ke společným chvílím. Ošetřovatelé nebo aktivizační pracovnice a fyzioterapeuti doprovází pacienty v rámci rehabilitačního ošetřovatelství na zahradu na procházku.

Kdo se o vás bude starat?

Lékařský a ošetřovatelský tým

V Domě ošetřovatelské péče pracují zkušení lékaři se specializací II. stupně, se specializací v oboru všeobecné lékařství, nefrologie, neurologie. O pacienty pravidelně pečuje také lékař s psychiatrickou specializací II. stupně a lékařka se specializací paliativní medicíny.

Lékaři

Ošetřovatelské týmy tvoří vrchní sestra, staniční sestra, všeobecné sestry, ošetřovatelé, ošetřovatelky a fyzioterapeuti, kteří potřebným pacientům poskytují rehabilitaci a mají dohled nad prováděním rehabilitačního ošetřovatelství a polohování pacientů. Tým odborníků doplňují aktivizační pracovníci, kteří se zaměřují na aktivizaci pacientů a poskytování relaxační terapie ve snoezelenu.

Vrchní a staniční sestra

Další specializovaní odborníci

O pacienty se stará psychoterapeutka. Zejména pacientům v paliativní péči a jejich rodinám poskytuje psychoterapeutickou podporu, pomáhá ale i dalším pacientům dle indikace lékaře. O duchovní potřeby a psychickou podporu pacientů v paliativní péči se stará také náš kaplan. Pomáhá také pracovníkům vyrovnávat se se zátěží v péči o umírající pacienty, a to pravidelnými týmovými schůzkami a poskytnutím konzultací.

Naše pacienty pravidelně navštěvuje nutriční terapeutka. Pro pacienty s poruchami příjmu potravy, pacienty s malnutricí, či pacienty se zažívacími obtížemi navrhuje dietní opatření. Za pacienty dochází pravidelně kněz, slouží bohoslužby, mše svaté, dochází též individuálně za pacienty na pokoje.

Partneři

Jsme v úzkém kontaktu s odděleními nemocnice Sokolov a využíváme především komplementární nemocniční služby – oddělení radiologické, oční, kožní, chirurgické atd.

V neposlední řadě je pro nás významná spolupráce s epidemioložkou, zejména při stanovení preventivních a nápravných opatření v oblasti nemocničních nozokomiálních nákaz a s Diagnostickým centrem SangLab – certifikovanou klinickou laboratoří biochemie, hematologie, mikrobiologie a imunologie v Karlových Varech.

Multidisciplinární tým

Systém zdravotní péče v našem zařízení vyžaduje pravidelnou a kvalitní výměnu informací o nemocných, která se provádí formou porad multidisciplinárního týmu. Členy tohoto týmu jsou lékaři, všeobecné sestry, fyzioterapeuti, ošetřovatelský personál, aktivizační pracovníci a případně další odborníci. Každý člen multidisciplinárního týmu na základě svých kompetencí určí svůj postup a doporučení pro řešení a intervence v ošetřovatelském procesu. Jednotlivé kroky navrhovaného ošetřovatelského procesu následně nemocný odsouhlasí a akceptuje navržený postup.

K zajištění účinného a vhodného postupu pracuje multidisciplinární tým kolektivně a to v souladu s cíli, které jsou stanoveny individuálně pro každého nemocného.


Kolik za služby zaplatím?

Zdravotní péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Za služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, pacient hradí 242 Kč/den.

Zdravotní péče je u nás poskytována v souladu s lidskými právy, zákonnými a etickými normami.

Jak vypadá den v léčebně?

Návštěvy

Návštěvní doba je u nás neomezená, pacienty můžete navštívit kdykoliv během celého dne. Prosíme, o Vašem příchodu vždy informujte personál na sesterně.

Na návštěvu do našeho zařízení je možné přijít i s vaším domácím mazlíčkem. Informujte se prosím předem na sesterně nebo u referentky sociálních věcí.

Snažíme se denní režim přizpůsobit potřebám konkrétního pacienta a jeho zvyklostem.

Denní režim pacientů

06:00 - 08:00Ranní hygiena, nácvik kontinence, převlečení klientů do domácího oblečení
08:00 - 09:00Snídaně, podávání ranní medikace
09:00 - 11:45Nácvik kontinence, sesterská a lékařská vizita, skupinové kondiční a dechové cvičení, individuální rehabilitace, individuální a skupinová aktivizační činnost, procházky a posezení v zahradě (za teplého počasí), volnočasové aktivity
11:45 - 13:00Oběd a podávání medikace
13:00 - 15:00Polední klid, nácvik kontinence, individuální aktivizační činnosti, aktivizační činnost, rehabilitace, rehabilitační ošetřovatelství
15:00 - 15:30Odpolední svačina, nácvik kontinence
15:30 - 17:00Rehabilitační ošetřovatelství, procházky a posezení v zahradě, volnočasové aktivity
17:00 - 18:00Večeře, podávání večerní medikace
18:00 - 21:00Večerní hygiena, nácvik kontinence, uložení pacientů ke spánku
21:00 - 06:00Podávání noční medikace, druhá večeře pro diabetiky, v noci je prováděna pravidelná kontrola pacientů, doprovod na WC, polohování

Jak mohu podat žádost o umístění do léčebny?

Žádost můžete podat formou online formuláře, případně se na nás obraťte telefonicky pro sjednání osobní schůzky.

Co je potřeba k přijetí do léčebny?

Potřebné doklady k nástupu

 • občanský průkaz
 • kartička pojištěnce
 • poukaz „K“ (viz níže)
 • lékařské zprávy

Poukaz na vyšetření/ošetření "K"

Na tento tiskopis ošetřující (praktický) lékař vypisuje požadavek na hospitalizaci na specializovaném lůžkovém oddělení léčebné rehabilitace, pokud shledá stav pacienta takovým, že pacient vyžaduje 24-hodinovou zdravotně-ošetřovatelskou péči. Pro hospitalizaci v našem zařízení je v případě nástupu z domova tento poukaz nutný. Při nástupu z nemocničního zařízení není poukaz zapotřebí.


Dokumenty ke stažení

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje