Jak vypadá den v léčebně

Zdravotní péče je u nás poskytována v souladu s lidskými právy, zákonnými a etickými normami.

Jak vypadá den v léčebně?

Návštěvy

Návštěvní doba je u nás neomezená, pacienty můžete navštívit kdykoliv během celého dne. Prosíme, o Vašem příchodu vždy informujte personál na sesterně.

Na návštěvu do našeho zařízení je možné přijít i s vaším domácím mazlíčkem. Informujte se prosím předem na sesterně nebo u referentky sociálních věcí.

Snažíme se denní režim přizpůsobit potřebám konkrétního pacienta a jeho zvyklostem.

Denní režim pacientů

06:00 - 08:00Ranní hygiena, nácvik kontinence, převlečení klientů do domácího oblečení
08:00 - 09:00Snídaně, podávání ranní medikace
09:00 - 11:45Nácvik kontinence, sesterská a lékařská vizita, skupinové kondiční a dechové cvičení, individuální rehabilitace, individuální a skupinová aktivizační činnost, procházky a posezení v zahradě (za teplého počasí), volnočasové aktivity
11:45 - 13:00Oběd a podávání medikace
13:00 - 15:00Polední klid, nácvik kontinence, individuální aktivizační činnosti, aktivizační činnost, rehabilitace, rehabilitační ošetřovatelství
15:00 - 15:30Odpolední svačina, nácvik kontinence
15:30 - 17:00Rehabilitační ošetřovatelství, procházky a posezení v zahradě, volnočasové aktivity
17:00 - 18:00Večeře, podávání večerní medikace
18:00 - 21:00Večerní hygiena, nácvik kontinence, uložení pacientů ke spánku
21:00 - 06:00Podávání noční medikace, druhá večeře pro diabetiky, v noci je prováděna pravidelná kontrola pacientů, doprovod na WC, polohování

Více o léčebně

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje