Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Kde se dobře daří, tam rádi zůstáváme

V domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem Vila Maria v Dolním Rychnově najdete nejen pohodlné a moderní vybavení, ale také atmosféru, ve které se budete vždy cítit jako doma. S naším personálem, který se příliš nemění, snadno navážete dlouhodobé a přátelské vztahy, pokoj vám pomůžeme zařídit podle vašich potřeb, a denní činnosti přizpůsobíme vašemu režimu tak, abyste nemuseli měnit to, co máte ve svém životě rádi.

Komu poskytujeme naše služby?

Domov pro seniory

Nabízíme jedinečnou sociální pobytovou službu pro ty, kteří v každodenním životě potřebují podporu a péči. Tu zaměřujeme na seniory s omezenou soběstačností, kteří již nejsou schopni zajistit si některé úkony sami.

Náš odborně vyškolený personál se stará o jejich každodenní potřeby a pomáhá jim zvládat náročné situace. Celková kapacita našeho domova je 20 lůžek, a tak můžeme každému našemu rezidentovi poskytnout péči s maximální a individuální pozorností.

Domov se zvláštním režimem

Náš domov je určen pro seniory, kteří potřebují soustavnou péči a dohled. Naši klienti nejčastěji trpí demencí nebo Alzheimerovou chorobou, s čímž souvisí snížení soběstačnosti, ztráta orientace a potřeba zvýšeného dohledu a péče. Právě z tohoho důvodu už nemohou zůstat v přirozených podmínkách v domácím prostředí.

Za cíl si klademe zlepšení kvality života lidí, kteří potřebují soustavnou péči a dohled ve chvílích, kdy jim tuto péči již nemůže v plném rozsahu zajistit rodina. Naše kapacita je 29 lůžek, takže každému našemu klientovi dokážeme zajistit individuální péči, aby se mu dařilo co nejlépe. V našem domově si každý najde svůj útulný koutek.


Naše služby jsou zaměřeny na klienty, jejichž stav je stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou kvalifikovanou léčebnou péči či hospitalizaci v nemocnici.


Paliativní péče

Pacientům v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob poskytujeme paliativní péči. Díky té jim dopřáváme co nejvyšší možnou míru kvality života, zmírňujeme jejich bolesti a umožňujeme, aby jim v posledních chvílích mohli být nablízku jejich příbuzní a přátelé, kteří mají neustálou oporu v zaměstnancích našeho zařízení.

Zakládáme si na tom, abychom vše, co děláme, dělali s respektem a úctou k jedinečnosti každého člověka.

Jak vypadá prostředí a vybavení domova?

Sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem poskytujeme ve zrekonstruované budově s názvem Vila Maria. Velká čtyřpodlažní vila z 20 – 30. let 20. století nabízí tři nadzemní podlaží s celkovým podsklepením.

Celá budova našim klientům nabízí bezbariérové přístupy z různých míst a signalizační zařízení, které slouží pro komunikaci personálu s klientem.

Pokoje a sociální zářízení

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem nabízí 1–3 lůžkové pokoje, vybavené polohovacími lůžky a dřevěným nábytkem. Pokoje v přízemí klientům poskytují snadný přístup do zahrady přes velká francouzská okna. Jednotlivá lůžka od sebe dělí závěsy, tak aby naši klienti měli dostatek svého soukromí.

Naši rezidenti si mohou vyzdobit pokoj vlastními obrázky či fotografiemi, přinést si televizi nebo rádio a po dohodě také oblíbený kus nábytku. Koupelny a WC slouží vždy pro dva pokoje. Klientům dále nabízíme možnost využít centrální koupelnu s koupacím lůžkem a vířivou vanou s perličkou.

Jídelna a klubovna

Klienti mohou trávit čas ve společenské místnosti a jídelně, nebo také v místnosti pro aktivizaci – klubovně, kde se denně odehrávají různé aktivizační činnosti.

Na každém podlaží se nacházejí společenské koutky k posezení a aktivizačním činnostem.

Snoezelen

Relaxační, terapeutická multismyslová místnost s názvem snoezelen se nachází v budově naší léčebny dlouhodobě nemocných, slouží ale i klientům domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vila Maria. Pro klienty jsme tu vytvořili specifické prostředí, kde mohou relaxovat v atmosféře bezpečí a důvěry. Ve vodním lůžku se mohou uvolnit při příjemné hudbě, nahrávkách zvuků z přírody a hře světel.

Snoezelen je přínosný především klientům s Alzheimerovou chorobou nebo s jiným typem stařecké demence, klientům trpícími depresemi a klientům v paliativní péči. Terapeutka ve snoezelenu klientům poskytuje rehabilitační techniky z konceptu bazální stimulace a využívá aromaterapii.

Okrasná zahrada s altánem

Okrasná zahrada se zajímavou botanickou hodnotou, fontánou a posezením klientům zpestřuje obzvlášť v letní měsíce. V zahradě se za hezkého počasí konají aktivizační činnosti, bohoslužby nebo cvičení. Klienti zde mohou cvičit na venkovních strojích, hrát ruské kuželky nebo pétanque. Pro příbuzné klientů a další jejich návštěvy se v teplých měsících zahrada stává příjemnou kulisou ke společně stráveným chvílím.

Ošetřovatelé nebo aktivizační pracovnice a fyzioterapeuti doprovází klienty v rámci rehabilitačního ošetřovatelství na zahradu na procházku. Zahradní altán se zvonem slouží k odpočinkovému posezení uprostřed zahrady. K dispozici je zde také pódium pro hudební či divadelní vystoupení a bohoslužby.

Prohlédněte si typický den v našem domově


Cílem služeb je:

 • poskytujeme komplexní sociální a ošetřovatelskou péči, která se zaměřuje na uspokojování všech potřeb klienta, od biologických, psychických, přes sociální až po ty duchovní
 • respektujeme etické principy péče, jako právo na důstojnou péči nebo právo na svá vlastní rozhodnutí a svobodnou volbu
 • posilujeme dobré zdraví a pohodu klientů, které podporujeme a kterým pomáháme se navracet k soběstačnosti
 • uspokojujeme individuální potřeby klientů a poskytujeme služby dle standardů kvality sociálních služeb
 • provádíme terapie a aktivizace zaměřené na zlepšení fyzické zdatnosti, psychické pohody, a podporujeme klienty, aby pokračovali v naplňování svých zájmů
 • pomáháme našim seniorům žít nezávisle a plně, jak jim to jejich zdravotní stav umožňuje
 • pomáháme klientům zachovat si kontakt se společenským prostředím – s okolím, s příbuznými, rodinou i známými
 • umožňujeme klientům využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, aby zůstali součástí přirozeného sociálního prostředí
 • rozvíjíme spolupráci s dobrovolníky, kteří k nám dochází a pořádají pro naše rezidenty řadu aktivit
 • pořádáme kulturní a společenské akce pro naše klienty
 • vytváříme bezpečné, klidné a přátelské prostředí, které se co nejvíc podobá tomu domácímu

Kdo se o mě bude starat?

Veškerou péči poskytuje profesionální tým pracovníků, kteří s klientem jednají s respektem, úctou, vždy v jeho zájmu a kteří také rozvíjí spolupráci s jeho rodinou. Pro každého vytváříme přátelskou a domácí atmosféru.

Jádro našeho týmu pracovníků sociálních pobytových služeb tvoří sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách, vrchní sestra a také všeobecné a rehabilitační sestry. Dohromady klientům poskytují rehabilitaci a vykonávají dohled nad prováděním rehabilitačního ošetřovatelství od ošetřovatelského personálu.

Tým těchto pracovníků doplňují aktivizační pracovníci, kteří se zaměřují na aktivizaci klientů a poskytování relaxační terapie ve snoezelenu. Pro pracovníky organizujeme vzdělávací akce a supervize, při kterých pracovníci řeší s psycholožkou stresové situace, přístup ke klientům nebo například komunikaci v týmu.

Lékařští a jiní specialisté

Náš domov pravidelně navštěvuje praktický lékař a psychiatr. O klienty, ale i zaměstnance domova, se stará také psychoterapeutka. Ta poskytuje psychoterapeutickou podporu zejména klientům v paliativní péči a jejich rodinám.

Naše klienty pravidelně navštěvuje i nutriční terapeutka. Ta pro klienty s poruchami příjmu potravy, klienty s malnutricí nebo pro ty se zažívacími obtížemi navrhuje vhodná dietní opatření.

O duchovní potřeby a psychickou podporu klientů v paliativní péči se stará náš kaplan. Pomáhá také pracovníkům vyrovnávat se se zátěží v péči o klienty v konečném stadiu onemocnění. Slouží pravidelně bohoslužby a mše svaté, za hezkého počasí také bohoslužby v zahradním altánu se zvonem.


Kolik za pobyt zaplatím?

V našem zařízení klient hradí 305,- Kč / den za ubytování a 255,- Kč / den za stravu.

Ceny jsou stanoveny dle vyhlášky č. 340/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Výše příjmu od klientů za poskytnuté služby je však na pokrytí celkových nákladů nepostačující a proto je zbývající část hrazena z dotací MPSV ČR a dotací z rozpočtů Měst, Obcí a financí od sponzorů. Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Denní režim přizpůsobujeme potřebám konkrétních klientů a jejich zvyklostem tak, aby byly v souladu s jejich individuálními plány.

Při poskytování sociálních služeb se zaměřujeme na to, aby klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem mohli žít hodnotný život, realizovali své cíle a podíleli se rozhodujícím způsobem na podobě našich sociálních služeb.

V rámci naší péče poskytujeme

Aktivizační činnosti

Během dne se klienti mohou zúčastnit aktivizačních činností, které se odehrávají každý všední den v klubovně, ve společenských koutcích nebo venku v naší zahradě. Aktivizace probíhá také individuálně na pokojích klientů.

 • arteterapie (malování, modelování, šití, pletení, háčkování, výtvarné tvoření)
 • muzikoterapie (poslech hudby a společné zpívání a hraní na jednoduchých hracích nástrojích)
 • kognitivní trénink paměti (hádanky, hlavolamy, kvízy, doplňovačky, křížovky...)
 • vaření v kuchyňce (pečení koláčů, cukroví, smažení řízků, hub a vaření jídel dle přání klientů)
 • reminiscenční terapie (práce se vzpomínkami, s životopisem klienta, orientujeme se na to, jaké měl klient koníčky a rituály)
 • předčítání z knih
 • pet-terapie s králíčky a morčetem
 • společné posezení v zahradě, sázení a pěstování rostlin
 • venkovní hry jako je petanque, ruské kuželky
 • cvičení na venkovních posilovacích a protahovacích strojích pro seniory

Rehabilitace

Klientům poskytujeme rehabilitační ošetřovatelství a rehabilitaci na rotopedech a jiných pomůckách. Dále mohou využít i masáž na profesionálním rehabilitačním křesle.

Rehabilitační sestry se zaměřují na:
 • tréninkové terapie k nácviku stability, stoje a chůze
 • posilování a protažení končetin
 • skupinové kondiční cvičení a dechová cvičení
 • zlepšení soběstačnosti, kondice a síly

Bazální stimulace

Ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytujeme dle konceptu Bazální stimulace. Jedná se o komunikační, interakční a vývoj podporující koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta, u nějž rozvíjíme komunikační a pohybové schopnosti, které si dosud zachoval.

Pracujeme také s klientovou individualitou a integrujeme jeho příbuzné do ošetřovatelského procesu. Koncept využívá propracované rehabilitační techniky pro stimulaci jako vnímání tělesného schématu nebo například chuťovou, optickou či auditivní stimulaci.

Kulturní akce a výlety

Pro naše klienty pořádáme kulturní akce, zajímavé přednášky, výlety, oslavy narozenin nebo například návštěvy divadel a koncertů.

Aktivizační pracovnice jezdí s klienty také na nákupy nebo do cukrárny či restaurace. Klientům, kteří jsou schopni cestu mimo domov zvládnout sami, to umožňujeme a podporujeme je, aby využívali kontaktu se společenským prostředím (nákupy, procházky mimo domov, návštěvy restauračních zařízení, knihovny, kostela, koncertů a dalších podle svých zvyklostí).

Spolupracujeme s dobrovolníky, kteří u nás pravidelně vystupují (hudebníci, zpěváci, ochotníci, děti ze škol a mateřských škol, atd.) nebo předčítají (pravidelně k nám dochází knihovnice ze sokolovské knihovny), přednášejí či se jinak věnují klientům.

Stravování

Klienti mají kromě 3 hlavních jídel denně k dispozici svačiny, samozřejmostí je dostatečný pitný režim a druhá večeře pro diabetiky. U klientů bereme zřetel na jejich dietní omezení.

Klienti si u aktivizační pracovnice mohou objednat zakoupení drobných pochutin, nápojů, novin apod. nebo s ní mohou jet na nákup, pokud nezvládnou cestu bez doprovodu.


Proč si vybrat pobyt u nás?

Fyzická a psychická pohoda našich rezidentů jsou u nás na prvním místě

Respektujeme přání a názory každého, kdo u nás bydlí. Našim rezidentům přizpůsobujeme nejen celý režim, ale i prostředí tak, aby se jim dobře dařilo po fyzické i psychické stránce.

Chceme, aby se u nás každý cítil jako doma

V našem domově se všichni známe, a tak u nás panuje příjemná a rodinná atmosféra. Každý má své soukromí v útulném pokoji s televizí a sociálním zázemím.

Zařídíme nebo pomůžeme se vším, co je v naší moci

Podporujeme celkový rozvoj našich rezidentů a dáváme jim takovou volnost, jakou potřebují. Všem se snažíme pomáhat s jejich každodenními i dlouhodobými potřebami.

Vítáme členy rodiny a jejich začleňování do každodenních aktivit

Rodinným příslušníkům umožňujeme neomezené návštěvy a vítáme jejich účast na společných akcích. Každý rezident se může s ostatními setkávat podle své aktuální potřeby.

Jak mohu podat žádost o umístění?

Pro podání žádosti do Domova pro seniory nebo Domova se zvláštním režimem nás kontaktujte, vaší žádosti se bude věnovat sociální pracovnice.

Bc. Zdeňka Řezáčová, Dis.

Co vás čeká po přijetí do domova?

Sociální pracovnice vás srozumitelným způsobem informuje o všech právech a povinnostech, které pro vás vyplývají ze Smlouvy. Dále u vás provede sociální šetření.

Vaše vlastní vůle se uplatňuje na základě vašeho osobního ustanovení a následně vytvořením individuálního plánu, který můžete v průběhu služby měnit, doplňovat, či opravovat dle svých přání.

Klíčový pracovník

Jako náš klient u nás budete mít přiděleného svého osobního klíčového pracovníka. Ten se pak zajímá o vaše osobní přání, vaše cíle i potřeby, a pomáhá vám v jejich uskutečňování.

Spolu s vámi také vytváří individuální plán sociální služby a pravidelně s vámi hodnotí, jak se vám naplňování osobních cílů daří.

Písemná smlouva

PPo nástupu do Domova s vámi uzavřeme písemnou smlouvu o poskytnutí sociálních služeb. Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran, druh sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.

Adaptační proces

Po vašem přijetí do domova začíná tzv. adaptační proces. Klíčový pracovník s vámi a vaší rodinou vyplní formulář s vaším životopisem, který slouží jako podklad k poskytování bazální stimulace, aktivizačním činnostem a k celkovému porozumění vašich přání a potřeb.

Při poskytování sociálních služeb vycházíme vždy z vašich skutečných potřeb a osobních cílů.

Ochrana práv našich klientů

Velký důraz klademe na oblast ochrany práv našich klientů. Klienti, příp. jejich blízcí jsou se standardy kvality v sociálních službách seznámeni a mohou do nich kdykoliv během svého pobytu nahlédnout.

Jako náš klient máte právo podat stížnost na poskytované služby. Stížnosti jsou pro vedení společnosti zejména důležitým poselstvím a zdrojem informací o nespokojenosti se službami a způsobu, jak lépe vaše potřeby uspokojit.

Sledování kvality a audity

Důležitou součástí systému kvality je měřitelnost kvality péče, resp. sledování indikátorů kvality jako jsou počty pádů, dekubitů, mimořádných událostí, stížností, nozokomiálních nákaz apod. Analýzou indikátorů se zabývá tým kvality a navrhuje opatření k nápravě či prevenci.

K ověřování správných ošetřovatelských postupů a znalostí zaměstnanců směrem ke klientům a k výkonu práce slouží pravidelné audity, které provádí vyškolení vedoucí pracovníci.

Průzkum spokojenosti klientů

Součástí systému kvality je průzkum spokojenosti vás i ostatních klientů s našimi službami, který každoročně vyhodnocujeme.

Výsledky slouží vedení společnosti jako důležitá informace o kvalitě poskytovaných služeb a jsou využity pro jejich zlepšení.


Dokumenty ke stažení

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje