Jak vypadá den v domově?

Informace pro návštěvy

Naše návštěvní doba je neomezená, a tak rodina i přátelé mohou klienty navštívit kdykoliv během celého dne. Pokud se k nám chystáte, tak o vašem příchodu vždy prosím informujte personál na sesterně.

Na návštěvu do našeho zařízení můžete přijít i s vaším domácím mazlíčkem. Zda je pro návštěvu vhodný se předem poraďte na sesterně nebo u sociální pracovnice.

Nabízíme také komfortní pokoj pro rodinu ve vedlejší budově Domu ošetřovatelské péče pro případ, že by rodinní příslušníci chtěli zůstat přes noc.

Orientační plán denních činností na VILA MARIA

07:00 - 09:00Ranní hygiena, nácvik kontinence, převlečení klientů do domácího oblečení
09:00 - 10:00Snídaně, podávání ranní medikace
10:00 - 11:45Nácvik kontinence, sesterská vizita, skupinové kondiční a dechové cvičení, individuální rehabilitace, individuální a skupinová aktivizační činnost, procházky a posezení v zahradě, volnočasové aktivity
12:00 - 13:00Oběd a podávání medikace
13:00 - 15:00Polední klid, nácvik kontinence, aktivizační činnost, rehabilitace, rehabilitační ošetřovatelství
15:30 - 16:00Odpolední svačina, nácvik kontinence
16:00 - 18:00Rehabilitační ošetřovatelství, aktivizační činnost, procházky a posezení v zahradě, volnočasové aktivity
18:00 - 19:00Večeře, podávání večerní medikace
19:00 - 22:00Večerní hygiena, nácvik kontinence, uložení klientů ke spánku
22:00 - 06:00Podávání noční medikace, druhá večeře pro diabetiky, v noci je prováděna pravidelná kontrola klientů, doprovod na WC, polohování, hydratace klientů

Více o domově pro seniory

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje