Žádost o přijetí pacienta k hospitalizaci

Umístění: Domov ošetřovatelské péče

Trvalé bydliště

Doručovací adresa

Kontaktní osoba / Zákonný zástupce

(je-li žadatel omezen ve způsobilosti k právním úkonům (nutno přiložit kopii rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům a usnesení soudu o ustanovení opatrovníka "Listina opatrovníka")

Současná péče a pobyt klienta

Jiné informace:

Vaše osobní údaje zpracováváme z právního titulu dle Nařízení GDPR čl. 6 odst. 1b) opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Více informací nalezenete na v informačním memorandu pro klienty.

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje