Co je paliativní péče? Víc než jen úleva od bolesti

Poznejte, co je paliativní péče a jak může pomoci vám nebo vašim blízkým. Zajímá vás délka této péče nebo kdo ji indikuje? Přečtěte si náš článek a poznejte, jak zlepšit kvalitu života pacientů s vážnými onemocněními.

Co je paliativní péče?

Paliativní péče (útěšná či úlevná péče) je speciální forma péče, která se zaměřuje na poskytování úlevy od bolesti a jiných příznaků závažného onemocnění. Zahrnuje komplexní přístup s důrazem na kvalitu života a zachování důstojnosti bez duševního strádání pacienta. Cílem této péče je zlepšení života pacientů, kteří čelí život ohrožujícím nemocem. Soustředí se nejen na zmírnění bolesti, ale také na psychickou, sociální a duchovní podporu. Tuto péči lze začlenit do léčebného plánu v jakékoliv fázi nemoci a může probíhat souběžně s terapiemi zaměřenými na vyléčení.

V čem se liší obecná a specializovaná paliativní péče?

Obecná paliativní péče se zaměřuje na základní podporu pacientů s pokročilými onemocněními a poskytuje se v rámci běžné zdravotní praxe. Zahrnuje sledování a léčbu symptomů, které ovlivňují kvalitu života pacienta, jako je bolest či jiné běžné problémy, a zdůrazňuje empatickou a citlivou komunikaci, respektování autonomie pacienta a efektivní organizaci péče. Délka paliativní obecné péče se liší v závislosti na stavu pacienta. Tuto péči mohou poskytovat různí zdravotničtí pracovníci v rámci svých odborností a není vázaná na žádné konkrétní místo. Právě obecnou paliativní péči poskytujeme prostřednictvím naší léčebny pro dlouhodobě nemocné, domácí zdravotní péče Srdíčko nebo domova pro seniory.

A co je paliativní péče specializovaná? Specializovaná paliativní péče je poskytována týmy, které se věnují výhradně paliativní péči a mají v tomto oboru speciální vzdělání a zkušenosti. Členy týmu musí být lékař s odborností na paliativní medicínu a také třeba klinický psycholog, je zde i větší požadavek na počet sester, kteří se pacientům intenzivně věnují. Tato péče je často označována jako hospicová péče.

Principy paliativní péče: Co je důležité?

Paliativní péče by měla být založena na jasně definovaných principech a cílech, které jsou velmi důležité, protože zajišťují, že péče o pacienty je nejen komplexní, ale i lidsky citlivá. Poznejte klíčové principy paliativní péče, abyste si mohli vybrat službu, která je naplňuje:

Kdo může o paliativní péči žádat?

Paliativní péče je vhodná pro pacienty v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob.

Paliativní péči obvykle indikuje ošetřující lékař, který je nejlépe obeznámen se zdravotním stavem pacienta. Toto rozhodnutí je založeno na několika klíčových faktorech:

Na základě těchto a dalších individuálních faktorů lékař navrhne paliativní péči jako součást integrovaného přístupu k léčbě a péči o pacienta, s cílem maximalizovat jeho pohodu a kvalitu života.

Přínosy včasného začlenění paliativní péče

Včasná integrace paliativní péče do léčebného procesu těžce nemocných pacientů má podle současných výzkumů významně pozitivní dopad. Například studie od Temel, J. S. a kol. z roku 2010, potvrzuje, že čím dříve je paliativní péče začleněna, tím větší prospěch přináší nejen pacientům, ale i jejich blízkým. Paliativní péče se nezaměřuje na léčbu jako takovou, ale na zmírnění bolesti, tělesného a duševního utrpení a na zachování důstojnosti pacienta. Jde o důležité doplnění standardní léčby, jejíž cílem je dosáhnout uzdravení, což umožňuje pacientům a jejich rodinám lépe zvládat výzvy spojené s pokročilým stadiem onemocnění.

Délka paliativní péče je ovlivněna mnoha faktory

Délka pobytu závisí na zdravotním stavu každého pacientaurčuje ji ošetřující lékař. Ovlivňuje ji mnoho faktorů, včetně typu a stadia onemocnění, které může určovat, jak rychle postupuje a jak je agresivní. Dále je důležitá reakce pacienta na léčbu, což může prodloužit nebo naopak zkrátit potřebnou dobu péče. Roli hraje také celkový zdravotní stav a věk pacienta, stejně jako individuální potřeby a přání pacienta a jeho rodiny, které mohou významně ovlivnit délku a intenzitu poskytované paliativní péče.

Typické trajektorie paliativní péče mohou být různé. U pacientů s chronickými či neurodegenerativními nemocemi, jako je Alzheimerova choroba nebo ALS, může být paliativní péče potřebná po dlouhou dobu, často roky, protože tyto nemoci postupují pomalu. Naopak u akutních onkologických onemocnění může být potřeba intenzivní paliativní péče v relativně krátkém časovém horizontu, obvykle v měsících nebo týdnech před koncem života.

Naše paliativní péče: V kterých službách ji nabízíme?

Hledáte kvalitní paliativní péči? Vyberte si u nás, co vám nejlépe vyhovuje. Nabízíme několik možností:

Léčebna pro dlouhodobě nemocné LDN

V naší LDN pacientům nabízíme příjemné prostředí, ve kterém se soustředíme na celkový posun kvality jejich života. Naši odborníci se věnují každému pacientovi individuálně s nadstandardní úrovní péče dostupnou nepřetržitě 24 hodin denně. Klademe důraz na podporu jak fyzického, tak psychického zdraví pacientů, což jim umožňuje efektivně a důstojně prožívat těžké období svého života.

Naši pacienti se mohou těšit na příjemné prostředí, které je navrženo tak, aby podporovalo celkové zlepšení kvality jejich života.

Domácí zdravotní péče Srdíčko

Mnoho pacientů preferuje uzdravování v pohodlí domova. Pro tyto případy poskytujeme domácí zdravotní a hospicovou péči Srdíčko, kdy naše milé zdravotní sestry pomáhají pacientům v domácím prostředí. Péči poskytujeme v rozsahu, který stanoví lékař a za našimi pacienty docházíme několikrát denně podle potřeby. Neustále sledujeme pacientův zdravotní stav, který konzultujeme s ošetřujícím lékařem.

S našimi pacienty trávíme hodně času a klademe důraz na budování dlouhodobých rodinných vztahů založených na vzájemné důvěře.

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Náš domov pro seniory a v domov se zvláštním režimem Vila Maria v Dolním Rychnově si pacienti oblíbili nejen pro pohodlné a moderní vybavení, ale také pro atmosféru, ve které se mohou cítit jako doma. S naším stálým personálem snadno navážete dlouhodobé a přátelské vztahy, pokoj vám pomůžeme zařídit podle vašich potřeb, a denní činnosti přizpůsobíme vašemu režimu tak, abyste nemuseli měnit to, co máte ve svém životě rádi.

Podporujeme naše seniory v tom, aby žili nezávisle a naplno v rámci možností jejich zdravotního stavu.

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje