Druhy zdravotních a sociálních služeb pro seniory

Zdravotní a sociální služby pro seniory představují důležitou součást péče o naši stárnoucí populaci. Zaměřují se na podporu zdravotní, sociální, psychologické i vzdělávací oblasti, čímž pomáhají zajišťovat kvalitnější životní podmínky. Jedná se například o domácí zdravotní péči, domovy pro seniory, pečovatelskou službu nebo třeba jen různé formy osobní asistence. Senioři díky těmto službám získávají možnost zůstat co nejdéle samostatní, popřípadě s podporou odborných pracovníků.

Jaké služby pro seniory existují?

Služeb pro seniory najdete mnoho. Liší se zejména tím, co konkrétní senioři potřebují. Nejčastěji se rozdělují na terénní, ambulantní nebo pobytové služby.

Terénní služby

Tyto služby se zaměřují na pomoc a podporu seniorů přímo v jejich domácím prostředí. To jim umožňuje zůstat co nejdéle nezávislými a vlastním tempem zvládat své běžné denní aktivity za pomoci odborných pracovníků.

Ambulantní služby

Ambulantní služby se zaměřují na zajišťování nezbytné pomoci seniorům na určených místech mimo jejich bydliště. Nejčastěji se jedná o specifickou lékařskou péči, rehabilitaci nebo další zdravotní či sociální služby.

Pobytové služby

Pobytové služby poskytují ubytování a péči seniorům, kteří se o sebe nedokážou sami postarat ve svém domácím prostředí. Různá zařízení jim zajišťují bezpečné a pohodlné bydlení se zdravotní péčí včetně dalších sociálních a rekreačních aktivit.

Jaké zdravotní a sociální služby najdete přímo u nás?

Naše společnost Dům ošetřovatelské péče – Home Care se zaměřuje na různorodé služby pro seniory. Záleží nám na tom, abychom poskytovali kvalitní zdravotní i sociální služby. Najdete u nás léčebnu pro chronicky nemocné pacienty, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a také domácí zdravotní péči a pečovatelskou službu.

Přečtěte si, pro koho jsou jednotlivé služby vhodné a co v rámci nich nabízíme:

Domácí zdravotní péče

Doma se cítíme nejlépe. A zejména to platí pro seniory, kteří každou změnu prožívají citlivěji. Ležet v nemocnici, pokud to není nevyhnutelné, se nikomu nechce. Právě proto má domácí péče významné místo v poskytování péče o chronicky nemocné a o seniory. V rámci Domácí zdravotní péče Srdíčko naše sestry dojíždí za pacienty až k nim domů, kde rodině seniora pomáhají s odbornou péčí. Zároveň veškeré změny zdravotního stavu komunikují s ošetřujícím lékařem pacienta a tomu poskytovanou péči přizpůsobují.

Sestry mohou pomáhat s podáním léků, infuzí, s odběry, s ošetřením pooperačních ran, proleženin nebo bércových vředů. Své místo nacházejí také u lidí propuštěných z nemocnice, kteří potřebují rozpohybovat nebo zlepšit fyzickou kondici. Velmi důležitá je pak péče o pacienty v terminálním stadiu onemocnění, kdy sestra poskytuje psychickou i fyzickou podporu pacientovi v jeho domácím prostředí, kde je nablízku své rodině a kruhu svých blízkých.

Díky domácí péči má rodina vždy jistotu, že je o pacienta dobře postaráno. Kontroluje, aby si senior vždy bral správné léky v předepsaném množství, pravidelně vyhodnocuje jeho zdravotní stav a stará se i o doprovodné pečovatelské úkony, jako je základní hygiena, podávání stravy nebo třeba i vyzvednutí nákupu.

Léčebna následné péče

Ve chvíli, kdy vaši příbuzní potřebují časově i odborně náročnější péči, například po úrazu, operaci nebo při vyžadovaném akutním pobytu na lůžku, můžeme zajistit umístění v Léčebně pro dlouhodobě nemocné. U nás v Dolním Rychnově se o seniory stará tým odborníků složený z lékařů, fyzioterapeutů, ale také zajišťujeme péči psychiatra, psychoterapeutky nebo kaplana.

O pacienta se staráme 24 hodin denně a kromě lékařské a ošetřovatelské péče se snažíme s pacienty pracovat dle jejich potřeb a přání v rámci aktivizace. Nabízíme také terapii v multismyslové a relaxační místnosti Snoezelen nebo procházky do zahrady, posezení v zimní zahradě a kulturní akce.

Rodina může svého příbuzného kdykoliv během dne navštívit, dokonce má možnost přespat v rodinném pokoji a být svému nejbližšímu nablízku. Tuto službu nejvíce využívají zejména rodinní příslušníci pacientů v konečném stadiu onemocnění.

Když se zdravotní stav pacienta zlepší, ve většině případů ho propouštíme do svého domácího prostředí a můžeme zajistit domácí zdravotní péči nebo pečovatelskou službu. Pokud pacient potřebuje vyšší míru pomoci a podpory, přemísťujeme pacienta do sociálního zařízení jako je domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem.

Pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Pobytové sociální služby v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem poskytujeme zájemcům přímo v Dolním Rychnově ve Vile Maria. Do domova často přichází pacienti přímo z naší léčebny, takže nemusí procházet tak velkou změnou, ale přesouvají se pouze v rámci jednoho areálu do sousední budovy. Většina seniorů hůře snáší změny, a tak je pro ně možnost zůstat tam, kde jsou zvyklí, velkým benefitem.

Seniory do našeho zařízení přijímáme na základě různých faktorů. Důležitý je nejen stupeň závislosti seniora na péči, ale také pořadí podané žádosti. Pokud se v našem domově aktuálně nenachází žádné volné místo, pomáháme rodině seniora zajistit sociální péči v okolních zařízeních v našem regionu.

domově pro seniory či domově se zvláštním režimem (obě služby poskytujeme v jedné budově) senioři zůstávají trvale. K dispozici nabízíme ubytování ve 2–3 lůžkových pokojích, se zajištěnou 24h péčí v přítomnosti zdravotních sester. Do domova dále dochází praktický lékař, psychiatr, psychoterapeut a také kaplan.

Naši pracovníci klientům zajišťují blízké aktivity, jako je vaření, pečení, společné tvoření nebo muzikoterapie. Zajišťujeme také různá kulturní vystoupení, canisterapii s pejsky anebo výlety do okolí. Klienti v teplých měsících také rádi tráví čas na naší zahradě, která spojuje areál léčebny a domova pro seniory. Pracovníci zde pořádají pro klienty řadu aktivit třeba i s muzikou.

Sháníte některou ze služeb pro seniory v Sokolovském regionu? Kontaktujte nás a zjistěte, co pro vás nebo vašim příbuzným můžeme nabídnout.

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje