Rehabilitace

Pomáháme vám zpátky k soběstačnosti

V rámci naší domácí péče poskytujeme rehabilitaci pacientům po úrazech, operacích, mozkových příhodách nebo s bolestmi pohybového aparátu. To vždy od zlepšení fyzické kondice k co největší samostatnosti až do maximálního možného uzdravení.

Pokud nemusíte být hospitalizovaní v nemocnici, naše sestřičky vás mohou navštěvovat přímo ve vašem domácím prostředí. Zde naučí vaše rodinné příslušníky, jak s vámi provádět různé cviky a jak vás správně polohovat a mobilizovat. Rehabilitací pacientům pomáháme nejen řešit následky jejich úrazů a onemocnění, ale také u nich předcházet dalším zdravotním komplikacím.

Tento druh ošetřovatelství zahrnuje zejména protahování, posilování svalstva, nácviky stoje a chůze, dechové kondiční cvičení a nácvik sebepéče a soběstačnosti. Tím zamezujeme úbytku svalové hmoty, udržujeme fyziologický rozsah v kloubech a rozvíjíme pohyblivost celého aparátu. Pro některé pacienty vedle klasické rehabilitace využíváme také koncept Bazální stimulace.


Koncept Bazální stimulace

Bazální stimulace® představuje ošetřovatelský koncept, během kterého se znovu rozvíjí vlastní identita člověka, zlepšují se mu pohybové schopnosti a orientace v prostoru a čase. Stimulace postupně přispívá ke zlepšení funkcí celého organismu.

Koncept využívá různé formy stimulace pro rozvoj vnímání pacientova tělesného schématu. Jedná se například o vibrační, chuťovou, taktilně-haptickou nebo optickou stimulaci. Naše sestry prochází speciálními školeními, a tak umí péči přizpůsobit věku i stavu každého pacienta. U těch, u kterých došlo k nenávratným změnám fyzického a psychického stavu, s pomocí tohoto konceptu výrazně zlepšujeme kvalitu jejich života.

Během ošetřování je důležité také obnovení individuality pacienta, a tak často spolupracujeme také s rodinnými příslušníky ošetřovaného, abychom co nejvíce rozvíjeli jeho zachované komunikační a pohybové schopnosti.

V případě potřeby pacientům zajišťujeme návštěvy fyzioterapeuta, který jim poskytuje komplexní léčbu pohybového aparátu nebo konzultuje nejvhodnější léčebný postup. Pro nejvhodnější řešení se fyzioterapeut rozhoduje vždy na základě individuálních potřeb pacienta.

Hledáte vhodnou rehabilitaci pro seniory nebo pro sebe?

Rehabilitace poskytujeme v rámci naší Domácí péče Srdíčko, kde pacientům nabízíme různé formy ošetřování přímo v jejich domácím prostředí. Návštěvy našich sestřiček probíhají tak často a tak dlouho, jak určuje pacientův ošetřující lékař, a jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje