Jak funguje zdravotní domácí péče a pro koho je určená?

Jak funguje domácí péče

Potřebujete rehabilitaci po prodělaném úrazu? Trápí vás dlouhodobé onemocnění a dojíždění do nemocnice nebo ambulance vás vyčerpává? Staráte se o maminku nebo tatínka, kteří jsou v konečném stadiu nevyléčitelné nemoci, a zkrátka potřebujete pomoc?

Zajímá vás, která služba je ve vašem případě ta nejvhodnější? Ať už vás trápí cokoliv, domácí péče vám umožní využívat potřebnou lékařskou péči v prostředí svého vlastního domova.

Co je domácí péče

Domácí péče vám umožní zůstat tam, kde se cítíte dobře, místo toho abyste museli být hospitalizovaní nebo museli docházet do ambulance k lékaři. To, jestli tento druh péče potřebujete, určuje váš ošetřující lékař. Podle závažnosti vašeho onemocnění stanoví množství času, který vám zdravotní personál bude věnovat a také to, s čím vším vám bude pomáhat.

Formy domácí péče

Domácí péče neslouží jen nemocným, ale všem, kteří potřebují pomoc v prostředí svého domova. Často se jedná o případy, kdy mají lidé z různých důvodů omezenou mobilitu, zhoršenou orientaci, trápí je problémy s komunikací, nedokáží se sami stravovat nebo již nezvládají základní osobní hygienu bez pomoci dalšího člověka. Jaké formy domácí péče existují?

Domácí hospitalizace slouží pacientům, kteří se zotavují po chirurgických zákrocích nebo úrazech, které vyžadovaly jejich předchozí hospitalizaci v nemocnici. Tato forma péče se typicky volí v době, kdy již pacient nepotřebuje intenzivní lékařský dohled a zdravotní sestra může poskytovat potřebnou péči v komfortu domácího prostředí.

Dlouhodobá domácí péče se zaměřuje na pacienty, kteří trpí chronickými obtížemi a kteří potřebují pravidelnou a dlouhodobou kontrolu. Tento druh domácí péče umožňuje nemocným zůstat více soběstačnými, v kontaktu se svými blízkými a také zmírňuje pocity osamělosti nebo dokonce depresí v případě, kdy by museli být nedobrovolně v nemocnici.

Preventivní domácí péče má za cíl zabránit komplikacím u méně závažných onemocnění. Spočívá převážně v pravidelné kontrole aktuálního zdravotního stavu pacienta a včas odhaluje odchylky od lékařem stanovených hodnot. Jedná se například o měření krevního tlaku, hladiny cukrů v krvi, ale také o dodržování předepsaného léčebného režimu nebo kontroly duševního zdraví pacienta.

Domácí paliativní péče umožňuje lidem v terminálním stadiu onemocnění trávit poslední chvíle svého života tam, kde byli doposud zvyklí. Mohou tak být do posledních chvil se svojí rodinou a mít naději na důstojný a klidný odchod. Kromě zdravotníků za těmito pacienty může docházet také psycholog nebo kaplan, kteří jsou v těchto chvílích důležitou psychickou podporou nejen pro ošetřované, ale i pro jejich nejbližší.

Indikace domácí péče

O tom, jestli pacient potřebuje domácí péči zpravidla rozhoduje jeho praktický lékař nebo ošetřující lékař v nemocničním zařízení. Na domácí péči má nárok každý občan České republiky, pokud má hrazené zdravotní pojištění. Pokud má pacient doporučení lékaře, stát hradí domácí péči v plné výši a v rámci pojistného může přispět také na speciální vybavení.

O zdravotní péči tedy může zažádat více méně každý a zároveň si vybrat zařízení ve svém okolí, ze kterého za ním bude personál docházet. Frekvence návštěv se určuje na základě zdravotního stavu pacienta, maximální počet návštěv bývá stanoven na 3 návštěvy denně po jedné hodině, u pacientů v paliativní péči se může jednat až o 6 hodin denně. Návštěvy mohou být přes den i v noci, podle potřeby pacienta.

Jak funguje domácí péče?

Po schválení domácí zdravotní péče se začnou v ošetřující agentuře připravovat potřebné dokumenty. Za pacientem zpravidla přichází sestra, která ve spolupráci s ním i jeho rodinou sepíše rodinnou, osobní i sociální anamnézu, které doplní o subjektivní i objektivní informace o pacientovi.

Od této chvíle pak za pacientem přichází ve stanovený čas ošetřující personál, zpravidla se jedná o všeobecnou sestru. Od pacienta se očekává, že bude v daném čase na domluvené adrese, pustí ošetřující osobu dovnitř a bude s ní plně spolupracovat. Zdravotní sestry se vždy snaží své návštěvy naplánovat tak, aby se přizpůsobily dennímu režimu pacientů a nenarušovaly tak jejich denní zaběhnuté zvyky.

Sestry se u pacientů zbytečně nestřídají, aby s nimi mohl pacient navázat dlouhodobý a přátelský vztah, který mu pomůže k lepšímu psychickému stavu a rychlejšímu uzdravování.

Pacienti mají také možnost kdykoliv zavolat na kontaktní telefonní číslo, aby mohli nahlásit případné změny nebo akutní zhoršení svého zdravotního stavu.

Kromě toho, že zdravotníci pacienta kontrolují a provádějí nejběžnější zdravotní péči, poskytují také další úkony, včetně zácviku pacienta a jeho rodinných příslušníků. Jedná se například o naučení aplikace inzulínu, podávání léků, poskytování první pomoci, polohování nebo nácvik mobility a samostatnosti. Důležitou součástí péče je i dodávání pacientům a jejich rodinám potřebné sebevědomí, aby co nejvíce zvládali základní péči sami a aby se zbytečně nebáli, že třeba něco pokazí. Zdravotní sestra podle diagnózy také doporučuje nejvhodnější dietu a pitný režim.

Nejčastější úkony domácí péče:

V rámci domácí péče sestra může také zařídit zprostředkování zapůjčení zdravotních pomůcek. Mohou to být třeba jen různá chodítka nebo hole, ale také polohovací lůžka, antidekubitní matrace, WC židle nebo oxygenerátory.

Ošetřující personál pravidelně komunikuje s ošetřujícím lékařem zdravotní stav pacienta, aby bylo možné průběžně upravovat léčbu podle aktuálního zdravotního stavu pacienta. Domácí péče se vždy vyhodnocuje po 3 měsících, kdy ji lékař může ukončit, prodloužit nebo obnovit. Ukončení zdravotní péče nastává také v případě, pokud se pacient sám rozhodne, že již domácí péči nepotřebuje.

Kdo se o pacienty stará

Ošetřující personál tvoří zkušené zdravotní sestry s dlouholetou praxí, které stav pacienta pravidelně konzultují s jejich ošetřujícím lékařem. Na jejich práci je navázán tým dalších pracovníků, takže kromě zdravotních sester mohou za pacienty docházet také rehabilitační pracovníci, psychologové i psychoterapeuti a v případě nutnosti i sám lékař. Tito odborníci jsou důležití zejména při poskytování paliativní domácí péče nebo v případě potřeby odborné rehabilitace.

Potřebujete vy nebo vaši příbuzní domácí péči?

V momentě, kdy se rozhodnete si objednat domácí péči, se vše dá zařídit relativně rychle. Na vás bude vybrat si agenturu ve vašem okolí a požádat svého lékaře o předepsání domácí péče.

Pokud si vyberete například Domácí zdravotní péči Srdíčko, stačí nás kontaktovat s vašimi osobními údaji a informacemi o vašem zdravotním stavu a my můžeme ihned poskytovat péči. Naše zdravotní sestra se s vaším ošetřujícím lékařem domluví na druhu péče, kterou potřebujete, a následně vás bude kontaktovat. Již během prvního telefonátu vám vše dopodrobna vysvětlí a naplánuje také první návštěvu přímo u vás doma.

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje