Rehabilitační sestra domů k pacientům? Klíč k lepšímu zdraví ošetřovaných

Jak funguje domácí péče

Rehabilitační péče v rámci domácí zdravotní péče je bezesporu velkým přínosem pro pacienty po úrazech a operacích nebo pro pacienty se sníženou soběstačností a mobilitou, kteří potřebují zlepšit hybnost a soběstačnost. Rehabilitační ošetřovatelská péče je velmi individuální, zaměřená na potřeby pacienta.

Pokud nemusí být pacient hospitalizován v nemocnici, rehabilitační sestry jej mohou navštěvovat přímo ve vlastním domácím prostředí. Rehabilitační péče v domácí péči probíhá na základě doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře z nemocnice.

Rehabilitační ošetřovatelství provádí zdravotní sestry, které absolvovaly kurz „Rehabilitačního ošetřovatelství v domácí péči“. Jedná-li se o náročnější rehabilitaci, mohou na úvodní konzultaci a nastavení plánu cvičení přizvat fyzioterapeutku.

Při úvodní schůzce rehabilitační sestra vytyčí s pacientem cíle a poté sestaví plán rehabilitace, který si odsouhlasí s pacientem. Rehabilitační sestra s ním pak cvičí dle jeho možností, potřeb a zdravotního stavu a samozřejmě podle doporučení lékaře. Rehabilitační ošetřovatelství je zaměřeno především na tréninkové terapie k nácviku stability, stoje a chůze, na posilování a protažení končetin, dechová cvičení, zlepšení kondice, síly a celkové soběstačnosti.

Sestřička k cvičení využívá rozmanité pomůcky, např. chodítka, overbally a různé polohovací pomůcky. Pacienti, kteří mají doma rotoped, jej mohou se sestřičkou také využívat při posilování svalů dolních končetin.

K výhodám při poskytování rehabilitační péče bezesporu patří také spolupráce rodiny. Rehabilitační sestra rodinu naučí, jak s pacientem cvičit, jak ho posadit na lůžku, polohovat v lůžku, postavit do chodítka nebo jak se s ním projít po místnosti. Pokud se do péče zapojí i rodinní příslušníci, úspěchy se většinou dostaví mnohem rychleji.

Rehabilitací pacientům pomáháme nejen řešit následky jejich úrazů a onemocnění, ale také u nich předcházet dalším zdravotním komplikacím. Nejčastěji rehabilitační ošetřovatelství využívají pacienti s poúrazovými a bolestivými stavy pohybového aparátu, pacienti po operacích a také pacienti po cévní mozkové příhodě či s jiným neurologickým nebo ortopedickým onemocněním. Rehabilitační ošetřovatelství pomáhá také těm, komu ubývají věkem síly a soběstačnost.

Pro některé pacienty se vedle klasické rehabilitace hodí využít také prvky z konceptu Bazální stimulace. Bazální stimulace® představuje ošetřovatelský koncept, během kterého se znovu rozvíjí vlastní identita člověka, zlepšují se mu pohybové schopnosti a orientace v prostoru i čase. Z konceptu bazální stimulace nejvíce využíváme zklidňující masáž nebo polohování pacienta do polohy, která navozuje pocity klidu a bezpečí.

Rehabilitační péče v domácím prostředí představuje zásadní krok k obnovení zdraví a zlepšení kvality života pacientů. Výhody, které tato forma péče nabízí, jsou nepopiratelné – od individuálně přizpůsobeného přístupu, přes možnost zapojení rodinných příslušníků, až po úspory času a prostředků pro pacienty i jejich rodiny. Díky profesionálnímu vedení a podpoře rehabilitačních sester a fyzioterapeutů mohou pacienti dosahovat výrazných pokroků ve své rekonvalescenci a soběstačnosti. Společně například zamezíme úbytku svalové hmoty, udržíme fyziologický rozsah v kloubech a rozvineme pohyblivost celého aparátu.

Zvažujete pro sebe nebo své příbuzné rehabilitační péči ve svém domácím prostředí? Domácí péče Srdíčko nabízí péči pacientům služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu a kromě předepsané péče se zaměřuje nejen na zlepšování fyzického stavu pacientů, ale také na jejich psychické pohodlí. Díky tomu a naší neustálé podpoře pacientům pomáháme urychlovat jejich léčbu. Chcete naše služby využít i vy? Domluvte se s vaším ošetřujícím lékařem a zažádejte ho o předepsání Domácí péče Srdíčko.

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje