Paliativní péče

Paliativní péče pro vaše blízké

Většině z nás záleží na tom, abychom my nebo naši nejbližší prožili poslední chvíle svého života s pocitem bezpečí a v prostředí, kde se cítíme nejlépe. V Domácí zdravotní péči Srdíčko věříme, že na každé minutě života záleží, a tak dáváme pacientům a jejich rodinám možnost strávit co nejvíc zbývajícího času společně díky domácí paliativní péči.

Naši domácí paliativní péči poskytujeme pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo konečném stádiu. Toto období bývá velkou psychickou i fyzickou zátěží pro celou rodinu a doprovází ho mnoho nejistot a otázek.

Proto v tomto období nabízíme potřebnou podporu nejen pacientům, ale také jejich rodinám, aby se dokázali na blížící se konec života připravit.


Co domácí paliativní péče obnáší

Nevyléčitelné choroby často doprovází velké bolesti a duševní strádání. Naše sestřičky pacientům pomáhají zachovat co nejvyšší možnou míru kvality života, tišit jejich bolesti a zmírňovat další průvodní jevy onemocnění.

Pravidelně sledují pacientův stav, dodržují stanovený postup ošetřujícím lékařem a ihned s ním konzultují jakékoliv zdravotní změny u pacienta.


Bazální stimulace

Pro některé pacienty v paliativní péči využíváme také konceptu bazální stimulace. Tento koncept se zaměřuje na pohybové schopnosti pacienta a pomáhá mu lépe se orientovat v prostoru i denní době. Díky této stimulaci lze docílit výrazného úbytku negativních prvků chování způsobených stařeckou demencí a také výrazně snížit riziko pádu nebo jiných zranění u těchto pacientů.

Využitím prvků bazální stimulace postupně dochází ke zlepšení života pacientů v paliativní péči, kteří tak lépe vnímají, že je o ně postaráno v jejich domácím prostředí a s respektem k jejich každodenním zvykům.


Aby konec života neznamenal jen zármutek

Představa naší vlastní smrti nebo odchodu našich blízkých v nás vyvolává úzkostné pocity.

Pacienti a jejich rodiny proto v tomto období potřebují někoho, s kým mohou sdílet své obavy, kdo jim umí naslouchat a sdílet jejich zármutek.

Kromě empatické péče našich sestřiček pacientům nabízíme také návštěvu našeho psychoterapeuta a našeho vlastního kaplana.

Chcete vzpomínat na poslední okamžiky se svými blízkými s vědomím, že se jim dostalo té nejlepší možné péče?

Domácí paliativní péči poskytujeme v rámci naší Domácí péče Srdíčko, a to na předpis ošetřujícího lékaře nemocného pacienta. Tato péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, takže nic neplatíte. Po jejím předepsání k vám naše sestřičky mohou pravidelně docházet dle indikace ošetřujícího lékaře až na 6 hodin denně v pravidelných intervalech.

Zajistíme pro vás vše potřebné

Našim pacientům, kterým poskytujeme paliativní péči, zdarma zajišťujeme zapůjčení různých zdravotních pomůcek, včetně polohovací postele, antidekubitní matrace, oxygenátoru nebo různých kompenzačních a polohovacích pomůcek.

Kontakt

DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
352 628 698
info@dop-hc.cz

Máte na nás dotaz?

Přečtěte si jak zpracováváme vaše osobní údaje